2018. november 13-án Berecz János tanár úr, PRO PROGRESSIO díjban részesült, kiemelkedő természettudományi oktató-nevelő munkája elismeréseként.

Berecz János, fizikát és matematikát tanít a gimnáziumban. hatékony munkájának köszönhetően az országos átlagot messze meghaladóan választják a diákjai a természettudományos és a műszaki pályát. Az intézmény muzeális értékű, másfél évszázados fizika szertárának őre, támogatók bevonásával egyben gyarapítója, karbantartója. A fizika munkaközösség vezetője. Kezdeményezésére indult el 1997-ben a református középiskolák országos fizikai feladatmegoldó versenye, ma is a megmérettetés fő szervezője. Mind a tantestületben, mind a diákság körében, köztiszteletben álló, az emberi értékekben is hiteles tanáregyéniség.

Gratulálunk, ehhez a rangos elismeréshez!

Mellékletek a bejegyzéshez: