Tanáraink

Tanáraink és óraadóink munkakörének leírását és e-mail elérhetőségét az alábbi oldalon publikáljuk.

Bán Csaba

gimnáziumi tanár (református hit-és erkölcstan)

Berecz János

gimnáziumi tanár (matematika, fizika), a fizika munkaközösség vezetője

Bereczné Szép Ilona Tünde

gimnáziumi tanár (kémia, biológia)

Bovier Hajnalka

igazgató, gimnáziumi tanár (magyar)

Csányi Helga Marinetta

gimnáziumi tanár (katolikus hittan)

Cseuz Márta

gimnáziumi tanár (magyar, angol)

Csipakné Nagy Bertilla

gimnáziumi tanár (magyar, történelem), munkaközösség-vezető

Csorba Emese

gimnáziumi tanár (ének, matematika), az iskolai énekkar karnagya

Csukáné Varga Eszter

gimnáziumi tanár (természettudomány, kémia, biológia)

Csupor Ferenc

gimnáziumi tanár (informatika)

Dobóvári-Csorba Ildikó Linda

gimnáziumi tanár (vizuális kultúra, természettudomány)

Fehérné Kis Gabriella

gimnáziumi tanár (kémia, biológia)

Fejes Edina

gimnáziumi tanár (francia)

Gabrovits Péter

gimnáziumi tanár (testnevelés, földrajz)

Garainé Jung Gabriella

gimnáziumi tanár (katolikus hittan)

Halmosi Zsuzsanna

gimnáziumi tanár (német)

Jenei Erzsébet

gimnáziumi tanár (angol)

Jóriné Csölle Henriett

gimnáziumi tanár (biológia, kémia), a biológia-kémia munkaközösség vezetője

Juhász Szabó Katalin

gimnáziumi tanár (magyar, angol)

Kádárné Zsoldos Edit

igazgatóhelyettes, könyvtáros

Kiszely Andrea

gimnáziumi tanár (matematika, fizika), szervezeti igazgatóhelyettes

Kovács Eszter

gimnáziumi tanár (matematika, fizika)

Kovács Márk Péter

gimnáziumi tanár (református hittan, tanulásmódszertan) ifjúságvédelmi felelős, Diákönkormányzat patronáló tanár

Kovács-Csapó Anikó

gimnáziumi tanár (angol)

Kovácsné Bartosiewicz Éva

gimnáziumi tanár (angol)

Lázárné Vass Katalin

gimnáziumi tanár (magyar)

Leléné Kanász Erika

kollégiumi nevelőtanár

Maróti Mariann

gimnáziumi tanár (magyar, testnevelés)

Martonosiné Pál Dóra

gimnáziumi tanár (német)

Máténé Kis-Rácz Edit

gimnáziumi tanár (angol, latin, történelem)

Mórocz László

gimnáziumi tanár (matematika, informatika)

dr. Nagyné Szilágyi Kata

gimnáziumi tanár (történelem, francia) – jelenleg GYED-en

Nánai Marianna

gimnáziumi tanár (matematika), munkaközösség-vezető

Nyáry József

gimnáziumi tanár (matematika)

Pásztor Sándor

gimnáziumi tanár (történelem)

dr. Patakfalviné Hotorán Tímea

gimnáziumi tanár (német, református vallás)

Sebok-Robert Leon Michael

angol nyelvi lektor

Polányi Géza

gimnáziumi tanár (testnevelés)

Prikler Ágnes

gimnáziumi tanár (magyar, református vallás)

Prikler György

gimnáziumi tanár (matematika, informatika, digitális kultúra, biológia, református vallás)

Rébék János

gimnáziumi tanár (történelem, technika, életvitel)

Simon Ferenc

gimnáziumi tanár (magyar, történelem), a magyar munkaközösség vezetője

Simonné Bereczki Sára

gimnáziumi tanár (magyar, történelem)

Szabó Ákos

intézményi lelkipásztor, gimnáziumi tanár (református hittan)

Szabó Ildikó

gimnáziumi tanár (magyar, angol)

Szabóné Suti Katalin

gimnáziumi tanár (angol), az angol munkaközösség vezetője

Tóth József

gimnáziumi tanár (testnevelés)

Tóthné Molnár Ágnes

gimnáziumi tanár (biológia, földrajz)

Vigh Szabolcs

gimnáziumi tanár (matematika, testnevelés)

Zsákai Katalin

gimnáziumi tanár (történelem)

Borsi István Norbert

óraadó tanár (számítástechnika)

Nagy Ervin

óraadó tanár (evangélikus hittan)

Pécsi Ildikó

óraadó tanár (fizika)