TISZTELT VÁSÁRHELYI MÉDIACENTRUM NONPROFIT KFT. (hodpress.hu)!
Kedves Judit!

Augusztus 22-én telefonon megkeresve felajánlottad, illetve kérted az augusztus 20-i tűzijáték hátterét
biztosító pirotechnika telepítésével kapcsolatos megszólalás, nyilatkozat lehetőségét.

A hírolvasók tájékoztatásául írom: a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
gondnoki- és rendszergazdai feladatait látom el, gondnokként a munkakörömhöz tartozik a gimnázium
és kollégium munka-, baleset- és tűzvédelemmel kapcsolatos teendőinek, kötelezettségeinek
koordinálása.

Mivel – tudomásom szerint augusztus 18-ig – sem a gimnázium, sem a gimnázium fenntartója sem
elektronikus, sem írásos formában nem kapott hivatalos tájékoztató levelet a Polgármesteri Hivataltól
a tervezett tűzijátékkal kapcsolatban (amely rögzítette volna a tűzijáték lebonyolításának végleges
helyét, a pirotechnikai telepítés részleteit, a tűzijáték lebonyolításával járó, a védelmi zónára vonatkozó
biztonsági kockázatokat, teendőket stb.), így augusztus 18-án délelőtt először a Polgármesteri Hivatal
egyik munkatársától kértem telefonon tájékoztatást, majd a katasztrófavédelem egyik parancsnokával
személyesen egyeztettem, illetve – ismét telefonon – a katasztrófavédelem egyik alezredesével
beszéltem. A katasztrófavédelem munkatársai az egyik alpolgármestertől kértek pontosítást, hogy az
Alföldi Galéria udvara vagy a strandfürdő (Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda)
területe lesz-e a végleges helyszín. Ekkor még ők sem kaptak biztos, egyértelmű választ!

A Bethlen udvara határos az Alföldi Galéria udvarával, sőt a gimnáziumhoz tartozó több mint 600 m2
nagyságú telekrész átnyúlik az Alföldi Galéria korábbi területére. Ez a terület földmérő által festékkel és
szalaggal megjelölt fa karókkal került kitűzésre. A Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez eljuttattuk ennek
dokumentációját. A külön jelölő szalagozás csak a (a több műholdas rendszert is használó) műszerrel cm pontossággal bemért karózást volt hivatott védeni az esetleg ráhajtó járművektől. (Tehát ilyen formában jelölt és dokumentált volt: mi a
gimnázium területe, és mi az Alföldi Galériáé.)

kitűzési vázrajz

A gimnázium udvarának és műemléki épületeinek biztonságát szem előtt tartva, különösen a
szóbanforgó telekhatár mellett lévő, több mint 500 m2 felületű, gumi-borítású sportpályára és az
augusztus 5-i viharban megrongálódott, épp a gimnázium udvara és egyben az Alföldi Galéria udvara felé
néző, több négyzetméteren nyitottá vált, (127 éves) fa tetőszerkezetre gondolva, azt tartottam
helyesnek, ha az Alföldi Galéria udvarára történő telepítésre készülök fel. (A megrongálódott tető
miatti aggodalmunkat a gimnázium igazgatója e-mailben megírta Polgármester Úrnak, amire nem
érkezett válasz.)

Augusztus 19-én kora délután, a gimnáziumban folyó kivitelezési munkákat szemlézve, láttam, hogy az
időközben a tűzijátékhoz összeszerelt állványzatot, a várakozásoknak megfelelően, az Alföldi Galéria
területén állították össze.

Hetekkel korábban a Polgármesteri Hivatal két munkatársa megkeresett azzal a felvetéssel és kéréssel,
hogy, a katasztrófavédelem tanácsára, a már említett gumi-borítású sportpályát biztonsági okokból locsolni ajánlott.
(Mellékesen megjegyezve: ezt a felvetést, kérést – a gimnázium biztonságának súlyát tekintve – sem kellően elégségesnek, sem kellően szakmainak nem tartottam.)

Augusztos 20-án, este 8 óra után egyrészt ehhez készültem elő, másrészt, egy esetleges tűzoltással
számolva, kinyitottam azokat a kapukat és ajtókat, amelyek megkönnyítik a gimnázium épületeibe
történő bejutást. Ez volt az eredeti, egyetlen és tényleges oka az ottlétemnek.

A gimnáziumot a részben az Alföldi Galériától, részben a fent említett csatolt területtől elválasztó fa
kerítés kapujának kinyitásakor szembesültem azzal, hogy a pirotechnika egy jelentős részét a
gimnáziummal nem egyeztetve, a gimnázium engedélyét ki nem kérve a telekkönyvileg a gimnáziumhoz
tartozó területre telepítették. Megdöbbentett a kivitelezők tájékozatlansága, még inkább a megfelelő
tájékoztatásuk hiánya, a gimnázium biztonságának nem kellő figyelembevétele s a hivatalosnak nem nevezhető eljárás maga. Nem vitatható: a pirotechnika
talajról indítandó eszközeit a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
területére telepítették – a város megbecsülését bíró közoktatási intézmény megfelelő tájékoztatása és hozzájárulása
nélkül.

Ennek adtam hangot, ezt az állapotot dokumentáltam.

telepített pirotechnika

Sem szóban nem hangzott el részemről, sem magatartásom nem utalt arra, hogy az augusztus 20-i
tűzíjáték nem tartható meg, hogy szóban vagy tettben arra törekednék, hogy megakadályozzam a
tűzijáték megtartását. (A katasztrófavédelem, a 18-i egyeztetések során egyébiránt tájékoztatott, hogy a tűzíjáték megrendezésére engedélyt kiadó testület felé eljártak.)

A kialakuló vita a Polgármesteri Hivatal jelenlévő képviselői részéről egyre kevésbé szorítkozott a
tényekre, mindinkább személyeskedővé vált, személyemet érintő alaptalan vádaskodásba fordult (mint
e levél megírása közben váratlanul Önök által közölt cikk), a gimnázium fenntartója képviselőjének
szidalmazásába, feljelentésre utalva – itt volt valójában (visszafogottan fogalmazva) felemelt hang (de nem részemről).

A vitát ezen a ponton, az udvariasság keretei között, részemről lezártnak tekintettem, visszazártam a
kaput. Kizárólag csak a biztonsággal, védekezéssel foglalkoztam – a sportpályát a tűzijáték ideje alatt (is) mindvégig
locsolnom kellett a pályára hulló, nem egyszer izzó darabok miatt, és közben forró por lepte be a
gimnázium udvarát.

pirotechnikai eszközök darabjai

Hódmezővásárhely, 2023. augusztus 23.

Králik Csaba