Tájékoztatás a Bethlen Gábor Református Gimnáziumba központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezési lapot benyújtott 8. osztályos tanulók számára

Néhány fontos időpont a központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatosan :

2018. január 29. (hétfő) 8 – 16 óráig:   Az írásbeli feladatlapok megtekinthetők a gimnáziumban.

2018. január 30. (kedd) 8 – 16 óráig:Az értékeléssel kapcsolatos esetleges írásbeli észrevételek beadási határideje. Észrevételt tenni kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén lehetséges.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő  indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.

A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldaz iskolának és az észrevételt tevőnek.

2018. február 5. 8-16 óráig: Az intézményvezető által aláírt, lepecsételt Értékelő lapokátadása a gimnáziumban.

2018. február 19-ig:   A Jelentkezési lapok általános iskolai továbbításának határideje.      

2018. február 22 –március 13. között:Általános szóbeli meghallgatások a 9. évfolyamra.