Tisztelt Szülő(k)! /Tisztelt Diák! A Beiratkozás módja és ideje a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégiumba a 2022/23-as tanévre felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az alábbiak szerint lehetséges:

A beiratkozás módja : személyesen

Beiratkozás helyszíne: a gimnázium Hódmez ővásárhely, Szőnyi u. 2. szám alatti főépületének földszinti 2. terme

A beiratkozásra kijelölt id őpontok képzésenként:

0001 kódszámú nyolcévfolyamos emelt szintű nyelvi tehetségterületre felvételt nyertek számára: 2022. június 23. ( csütörtök ) 8.00 -12.00 óra között

0002 kódszámú nyolcévfolyamos emelt szintű matematika-természettudományos tehetségterületre felvételt nyertek számára: 2022. június 23. (csütörtök ) 8.00 -12.00 óra között

0003 kódszámú négyévfolyamos emelt szintű magyar – történelem gimnáziumi képzésre felvételt nyertek számára: 2022. június 23. (csütörtök) 12.00 -16.00 óra között

0006 kódszámú négyévfolyamos emelt szint ű angol gimnáziumi képzésre felvételt nyertek számára: 2022. június 23. (csütörtök) 12.00 – 16.00 óra között

0004 kódszámú négyévfolyamos emelt szintű matematika – fizika – digitális kultúra gimnáziumi képzésre felvételt nyertek számára: 2022. június 24. (péntek) 08.00 -12.00 óra között

0005 kódszámú négyévfolyamos emelt szintű biológia -kémia gimnáziumi képzésre felvételt nyertek számára: 2022. június 24. (péntek) 8.00 -12.00 óra között

5. A: 8 évfolyam os gimnáziumi képzés (of: Gabrovits Péter)

9. B : magyar – történelem képzés, angol képzés (of.: Lázárné Vass Katalin)

9. C : matematika – fizika-digitális kultúra képzés, biológia – kémia képzés (of.: Prikler György)

  A beiratkozáshoz szükség lesz gyermekük alábbi okmány aira :

•            általános iskolai bizonyítvány ára , vagy amennyiben ez még nem került kiosztásra,

               akkor annak az általános iskola által a szül ők részére eljuttatott elektronikus másolat ára

•            születési anyakönyvi kivonat ára ,

•            társadalombiztosítási kártyája (TA J kártya)

•            lakcímkártyáj ára ,

•            továbbá a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlapra.

A diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelem és a NEK adatlap a tanuló szül ője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően is benyújtható iskolánkba akár postai úton , akár e-mailben a 2022/23. tanév első napjáig.

A beiratkozás alkalmával kérjük a kitöltött és aláírt eredeti szülői nyilatkozatokat leadni, valamint a hitoktatás választását alátámasztó keresztlevelet, igazolást – természetesen amennyiben van –   bemutatni.

Köszönjük együttm űködésüket!                                                                                                                                                                                                                            

Hódiné Földesi Sára   i gazgató