Rendhagyó franciaóra keretében, 100. születésnapján – február 7-én, 4. órában emlékeztünk Dr. Sipka Sándorné Serfőző Rózsára, a gimnázium egykori kiváló nyelvtanárára.

A rendhagyó óra Dr. Sipka Sándorné született Serfőző Rózsa gimnáziumi tanár 100. születésnapjához kötődött, aki 28 éven keresztül volt – 1980-ig – a Bethlen Gábor Gimnázium nagyra becsült magyar-német-francia-orosz-angol szakos tanára. Németh László író a család személyes, jó ismerőse, nagyon találóan egyetlen szóval jellemezte lenyűgöző nyelvi tudását: nyelvzseni! Kiváló tanáregyéniség, igen magasszintű felkészültséggel és szociális érzékenységgel rendelkező, emberszerető – diákszerető pedagógus volt. Sokakat személyes varázsa indított azon az úton, ami a hivatásukat, életük részét meghatározó nyelvtudáshoz vezetett. Mai szóhasználattal innovatív törekvések jellemezték és országosan elsőként, itt Hódmezővásárhelyen középiskolai nyelvi laboratóriumot alapított tanártársaival – Krékits Józseffel és Földesi Ferenccel.
Az ünnepség – a Sipka-család kedves egyházi énekével kezdődött, amelyet Monoki Mariann tanárnő énekelt el, majd a résztvevőket Hódiné Földesi Sára igazgató asszony köszöntötte. Ezt követően a gimnázium végzős diákjai, francia nyelven szólalnak meg, Forrai Fanni énekkel, Nagy Viktória verssel. (Mindketten a tavalyi évben a budapesti Kölcsey Gimnázium által hirdetett országos Mardi Gras francia nyelvű művészeti fesztiválon kategóriájukban 1. helyezettek lettek.)
Rózsa néni gyermekei Rózsa és Sándor, valamint Keszi József és Tóth Klára tanítványok -, bethlenes öregdiákok, segítettek felvillantani Rózsa néni személyiségének meghatározó momentumait a mai diákok számára, akik figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták az elhangzottakat. Az ünnepséget a kórus hálaadó dicsérete zárta, majd Rózsa néni utolsó fényképéhez a családtagok koszorút helyeztek el.
A gimnázium vezetése és tantestülete hálás a Sipka-házaspár gyermekeinek, akik 1993-ban díjat alapítottak gimnazista diákok jutalmazására, a nyelvek, a latin műveltség, a tudományok elkötelezettjei számára. Így évről évre vannak Dr. Sipka Sándorné és Dr. Sipka Sándor díjazottjai a gimnáziumnak, ezzel is őrizve a tanár házaspár emlékét.