2020.szeptember 26-àn, – szűk körben – került sor Dr. Krékits József domborművének felavatására, a Bethlen Gábor Református Gimnázium Pantheonjában.

Dr. Krékits József orosz-német szakos tanár, a nyelvtudomány akadémiai doktora, professzor emeritus
(Katymár, 1930. 03. 10. – Hódmezővásárhely, 2015. 05. 13.)
Középiskolai tanulmányait a Budapesti Érseki Katolikus Gimnáziumban, majd a Ciszterci Rend Bajai Főgimnáziumában, ennek államosítása után a III.Béla Gimnáziumban végezte. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen orosz nyelv és irodalom szakos, majd a Szegedi Tudományegyetemen német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1954-től 1973-ig a Bethlen Gábor Gimnázium nagyformátumú orosz és német szakos tanára volt, aki a középiskolai követelményeket messze meghaladó szinten tanított. Ő az oroszt, mint rendkívül gazdag nyelvet és kultúrát tanította.1964-ben kollégáival létrehozták az ország első nyelvi laboratóriumát. A programozott idegennyelv-oktatás módszereiről nemzetközi kongresszusokon tartott előadásokat. Moszkvában, Várnában, Varsóban.Az igényesség, a módszertani sokszínűség, a szuggesztivitás és önirónia mestere volt, óriási munkabírással. 1973-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Orosz nyelv és irodalom Tanszékére hívták meg, ahol később többször betöltötte a tanszékvezető főiskolai tanár tisztséget.
A tanítás mellett megszerezte az elérhető legmagasabb tudományos fokozatot, az akadémiai doktori címet. 137 publikációjából 4 monográfia és egy tankönyv.
Disszertációi:
bölcsészdoktori értekezés 1976,
kandidátusi értekezés 1981,
akadémiai doktori értekezés 1993.
A domborművet készítette Máté Hunor szobrász.
Állíttatta az 1962-ben érettségizett, első orosz-tagozatos osztály.