Kedves Diákok! Kedves Szülők!

2022. január 27-én 16 órától az iskola honlapján ( www.bgrg.hu ) a tanulói oktatási azonosítószám alapján mindenki megtekintheti majd a vizsgán elért saját pontszámait, valamint a javítási útmutató pontos elérhetőségét a www.oktatas.hu oldalon.  Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó vagy szülője – amennyiben szeretné – személyesen is megtekintheti 2022. január 28-án, pénteken 8-16 óra között a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban (6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.).

A járványügyi helyzetre, és a nagy létszámra való tekintettel a megtekintés menete a következő: a vizsgadolgozatot az iskola képviselőjének jelenlétében a vizsgázó vagy a szülő laponként lefényképezi pl. telefon, digitális fényképezőgép segítségével, majd ezt követően elhagyja a megtekintés helyszínét. A kiértékelt vizsgadolgozatok javítását a www.oktatas.hu oldalon megtalálható hivatalos javítókulccsal kell összehasonlítani otthon.  Ha a feladatlapon kizárólag a központi, hivatalos javítókulcstól eltérő javítást észlelnétek, írásban észrevételt tehettek az értékelésre, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig, tehát január 31-én, 16 óráig jelezhettek, adhattok le az iskolában.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.  A központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó hitelesített értékelő lapot a tanuló, vagy törvényes képviselője február 4-én, pénteken 8-16 óra között személyesen veheti át a gimnáziumban.   Lehetőséget biztosítunk arra is , hogy a bgrg@bgrg.hu e-mail címre 2022. február 3-ig eljuttatott kérelem esetén az értékelő lapot e-mailben küldjük ki. A 8. osztályos diákok ennek az értékelő lapnak a másolatával együtt nyújthatják be iskolájuk útján jelentkezési lapjukat hozzánk és így vesznek részt az általános felvételi eljárásban. 

A 4. osztályos diákok esetében a jelentkezés egyénileg is történhet. Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani a középfokú iskolába, illetve az Oktatási Hivatalba.  Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján (www.oktatas.hu) − a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/A középfokú felvételi eljárás információi menüpont alatt − fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően.  

Fontosabb időpontok: 

Január 22. 10 órától 11.45-ig: írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. 

Január 27. 16 órától.: az iskola honlapján (www.bgrg.hu) elérhetővé tesszük a vizsgázók tanulói oktatási azonosítószámával a vizsgán elért vizsgadolgozatok pontszámát és a javítási útmutató elérhetőségét. 

Január 28. 8 órától 16 óráig: az írásbeli feladatlapok megtekintése. 

Január 31. 8 órától 16 óráig: az értékeléssel kapcsolatos esetleges észrevételek beadása az iskolába. 

Február 4. 8 órától 16 óráig: az értékelő lap személyes átvétele a gimnáziumban, vagy előzetes kérelem esetén e-mailben. 

Február 18-ig: az általános iskolák továbbítják a felvételi Jelentkezési lapokat a gimnáziumba. 

Február 22 – március 11. között: szóbeli felvételi vizsga iskolánkban a 9. évfolyam 003, 0005, 0006 kódszámú képzésekre jelentkezőknek.  

Ezúton kívánunk a központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert! 

Áldás, békesség!