Kedves Szülők! Kedves Negyedikes Diákok! Nemsokára itt a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezők Kisbethlenes találkozója!

2016. február 20-án, szombaton reggel 9-től 12 óráig tartó „Kisbethlenes találkozóra” várjuk mindazokat a negyedikes diákokat, akik jelentkeztek vagy szeretnének jelentkezni a nyolcosztályos gimnáziumba. Ez a program játékos ismerkedő feladatokkal zajlik le. Ennek során minden jelentkező megmutathatja képességeit, tudását.
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy legalább az egyikük kísérje el gyermeküket, mert 9 órától rövid szülői fórumot tartunk. Ezen a szükséges tudnivalókról adunk tájékoztatást és feltehetik kérdéseiket.
A postán kiküldött levelünkhöz mellékeltük a tehetséggondozó csoportválasztás és idegen nyelvi csoportválasztás igényfelmérő lapját, valamint a hit- és erkölcstanoktatásról szóló szülői nyilatkozatot. Kérjük, hogy az igényfelmérő lapot és a hitoktatásról szóló nyilatkozatot kitöltve, a szülő(k) által aláírva hozzák magukkal a találkozóra!

Amennyiben a bizonyítvány–másolatokat még nem juttatták el, vagy még nem tudták a jelentkezési lap mellé csatolni, még ezen a napon is elfogadjuk azokat.

Szeretettel várjuk kis gimnazista-jelöltjeinket és kedves szüleiket!

Hódmezővásárhely, 2016. február 12.

                                      Molnár Tünde                                           Dr. Kádár Péter
                   a leendő 5/A osztályfőnöke                                                           igazgató