A Bácska történelmi települése Bácskossuthfalva, régi nevén Ómoravica adott otthont a hetedik Kárpát-medencei tanévnyitónak múlt vasárnap.

Az évnyitó istentiszteleten Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdetett igét. Elmondta, a rendszerváltozás óta csaknem a felére, 250 ezer alá csökkent a délvidéki magyarság lélekszáma, szórványhelyzetben élnek a magyar közösségek, ezért különösen fontos, hogy a református hitvallással együtt a nemzeti összetartozást is megőrizzük.

Ezután Ábrám Tibor főgondnok, a Magyar Református Egyház Egyetemes Konventjének iskolaügyi koordinátora köszöntötte a megjelent iskolákat.

Intézményeik helyzetét ismertették a kárpátaljai és a felvidéki iskolaügyi referensek, Nagy László és Édes Enikő, majd a házigazda Móricz Árpád lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket a helyi gyülekezet és a Napsugár Református Óvoda nevében.

Az ünnepség üde színfoltjaként az óvodások is szót kaptak, hangos versmondó rigmusuk betöltötte a templomot. Egyébként Délvidéken öt református óvoda működik – egyetlen dinár állami támogatás nélkül, adományokból és a magyar kormány támogatásával. Többek között testvértelepülésünkön, Torontálvásárhelyen is református óvodába járhatnak a magyar anyanyelvű ovisok.

A Kárpát-medencei tanévnyitón Ábrám Tibor főgondnok fogalmazott így: még hatszor járjuk körbe a Kárpát-medence intézményeit, hogy „leomoljanak Jerikó falai”, azaz, az összefogás, az egymásról való odafigyelő gondoskodás segít túljutni mai nehézségeinken.

Iskolánkat Dr. Kádár Péter igazgató és Gajda Attila kollégiumvezető képviselte az ünnepi eseményen.