Steiner Béla 1927. január 13-án született Érsekújváron. A tanárképző elvégzése után, 1952-től a szegedi Zeneakadémián folytatta tanulmányait.

1959-től 1963-ig a hódmezővásárhelyi zeneiskola igazgatója volt, majd a szegedi tanítóképző főiskola szakcsoportvezetője. 1966-tól a csongrádi zenetagozatos általános iskola és zeneiskola igazgatóhelyetteseként dolgozott. 1973-tól 1987-ig iskolánk tanára volt. A gimnázium himnuszának szerzője, melyet Keresztury Dezső versére komponált, A múzsák nyájas szigetén címmel, a gimnázium 250. évfordulója alkalmából. 1976-ban alapította a hódmezővásárhelyi Városi Vegyeskart, melynek nemcsak alapítója, hanem örökös karnagya is maradt. Zeneszerzői munkássága során a számtalan gyermekkari, vegyeskari mű mellett, hét gyermekoperát is szerzett, amellyel a műfajon belül maradandót alkotott. Tevékenységét Hódmezővásárhely és Pitvaros díszpolgári címmel is elismerte.
A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium tantestülete és minden munkatársa szeretettel őrzi és ápolja Béla bácsi emlékét!