A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium dr. Grezsa Ferenc Magyar Örökség díjas emlékére, irodalomtörténészi és pedagógiai hagyatékának kutatására, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának Magyar Irodalmi Tanszékével való kapcsolat mélyítésére és a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium humán oktató és nevelő munkájának, illetve humán tehetséggondozásának elősegítése, valamint a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium Nagykönyvtárának kutatása céljából diákjai számára díjat alapít.

A Grezsa Ferenc-díj 2017-es pályatételei

1. Barangolások Juhász Gyula életműve körül

1 .1. A „vidékiség” alakzatai Juhász Gyula költészetében (Magyar táj: így lát mélán egy magyar szem) – Juhász Gyula, a „vidék” költője; bujdosás, rejtőzés – vagy otthonra találás?

1 .2. Juhász Gyula és a Négyesy-szeminárium. A legendás „stílusgyakorlatok” helye, szerepe az induló „nyugatos” költők és gondolkodók, köztük Juhász Gyula pályáján

2. Kortársunk, Szőnyi Benjámin. Szentek hegedűje (énekeskönyv; Kolozsvár, 1762); Istennek trombitája (kései költészet, Buda, 1790) – újraolvasó. Műelemző megközelítések a recepcióesztétika és a kontextuális narratológia eredményeinek figyelembe vételével

3 . … a „paraszt Páris” hirtelen beszéltetni kezd magáról… A Jövendő. Levéltári kutatás és elemző bemutatás. Szemelvények egy 3 évfolyamot megélt hódmezővásárhelyi folyóirat (1910-12) történetéből, festőportrékkal

A pályázat időbeosztása :

– 2017. június 25. – tanévzáró – meghirdetés

– 2018. szeptember 30. beadás határideje

– 2018. november 30. értékelések

– 2018. december kibocsátó istentisztelet eredményhirdetés

További információ : a szaktanároktól kérhető.