A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium dr. Grezsa Ferenc Magyar Örökség díjas emlékére, irodalomtörténészi és pedagógiai hagyatékának kutatására, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának Magyar Irodalmi Tanszékével való kapcsolat mélyítésére és a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium humán oktató és nevelő munkájának, illetve humán tehetséggondozásának elősegítése, valamint a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium Nagykönyvtárának kutatása céljából diákjai számára díjat alapít. A pályázat beadási határideje: 2022. március 31.

A Grezsa Ferenc-díj 2020-as pályatételei

1. Barangolások Juhász Gyula életműve körül

A „vidékiség” alakzatai Juhász Gyula költészetében (Magyar táj: így lát mélán egy magyar szem) – Juhász Gyula, a „vidék” költője; bujdosás, rejtőzés – vagy otthonra találás?

2. Kortársunk, Szőnyi Benjámin. Szemelvények a Szentek hegedűjéből (énekeskönyv; Kolozsvár, 1762) – újraolvasó. Műelemző megközelítések a befogadásesztétika és a kontextuális narratológia eredményeinek figyelembe vételével.

3. Németh László-tételek

3.1. Csomorkányizmus – vásárhelyiség : Csomorkány őrültsége és mozarti dallama

Szemelvények az Égető Eszter című nagyregény városunkat illető vonatkozásaiból, alap-forrásként Grezsa Ferenc professzor tanulmányait használva.

3.2. Németh László, a regényíró. Mitikus nőalakok az életműben. A görög mitológia emberi magatartásmintái a Gyász című 1935-ös regényben. „…ahogyan a lélek megadja magát a szerep parancsának”: Kurátor Zsófi Élektra mezében – a regényszöveg szociográfiai és mélylélektani kibontása (egy tudatregény), a poétikai eszközök számbavételével. Hozzáolvasandó Szophoklész Élektrája. Alap-forrásként Grezsa Ferenc professzor tanulmányait és Németh László elméleti kommentárjait használva.