A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium dr. Grezsa Ferenc Magyar Örökség díjas emlékére, irodalomtörténészi és pedagógiai hagyatékának kutatására, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának Magyar Irodalmi Tanszékével való kapcsolat mélyítésére és a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium humán oktató és nevelő munkájának, illetve humán tehetséggondozásának elősegítése, valamint a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium Nagykönyvtárának kutatása céljából diákjai számára díjat alapít.

A Grezsa Ferenc-díj 2018-es pályatételei

1. Barangolások Juhász Gyula életműve körül

A „vidékiség” alakzatai Juhász Gyula költészetében (Magyar táj: így lát mélán egy magyar szem) – Juhász Gyula, a „vidék” költője; bujdosás, rejtőzés – vagy otthonra találás?

2. Kortársunk, Szőnyi Benjámin. Szentek hegedűje (énekeskönyv; Kolozsvár, 1762); Istennek trombitája (kései költészet, Buda, 1790) – újraolvasó. Műelemző megközelítések a recepcióesztétika és a kontextuális narratológia eredményeinek figyelembe vételével

3. Németh László-tételek

„Az az öt év, amelyet Vásárhelyen, az Alföld csöndjében töltöttem, gondolathozamban életem legtermékenyebb szakasza volt.”

3.1. Vásárhelyi katedrán – Óraadók királysága

Németh László pedagógiai kísérletei a vásárhelyi gimnáziumban, mindenekelőtt Grezsa Ferenc professzor kutatásaira támaszkodva. „A pedagógus Noé bárkája és kísérleti laboratóriuma – pánikoktól szaggatott idill.”

3.2. Csomorkányizmus – vásárhelyiség: Csomorkány őrültsége és mozarti dallama

Szemelvények az Égető Eszter című nagyregény városunkat illető vonatkozásaiból, alap-forrásként Grezsa Ferenc professzor tanulmányait használva.