„Ami az istenek hatalmában van, azt a megfontolás hatja át, de még a véletlen műve sincs a természet nélkül, az is a megfontolásból irányított összehatás és láncolat eredője. Minden innen folyik. Ehhez járul a szükségszerű és az, ami hasznos az egész mindenségnek, melynek te is része vagy.” (Marcus Aurelius)

Földesi Ferenc a gimnázium bethlenes öregdiákja, hajdani tanára és   megbecsült igazgatója domborművének avatására került sor, 2021. október 2-án délelőtt a gimnázium földszinti aulájában, amelyet az 1964-ben érettségizett 4.A osztály tanulói és a velük együttműködő tanítványok kezdeményeztek.
Az ünnepségen egykor tanítványa, Pap Ákos és Hódiné Földesi Sára a gimnázium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fenyvesi Félix Lajos Az Öreg Gimnázium ünnepére című verse hangzott el a szerző előadásában.

A dombormű alatti táblán Földesi Ferenc rövid életrajzát és érdemeit olvashatjuk:
Földesi Ferenc – Hódmezővásárhelyen született 1935. március 15-én. A Bethlen Gimnáziumban érettségizett 1953-ban, és és 1995-ben innen vonult nyugdíjba. 1959-től magyar és orosz nyelvet, irodalmat, pszichológiát és logikát tanított, majd két évtizeden át a Gimnázium igazgatójaként folytatta munkáját. Rendkívüli tudásával és egyéniségével lenyűgözte tanítványait, akik rajongtak érte. A legtöbbet adta: megosztotta tudását és megismertette a tanulás és az olvasás varázsát. Életét a tanulás, tanítás és az alkotás harmonikus egysége töltötte ki. A nemzeti összetartozás és a szabadság iránti elkötelezettségének emlékét az udvaron álló „Erdélyi fal” és „A magyar név megint szép lesz” 1848-1849 szöveggyűjtemény, szülővárosa iránti múlhatatlan szeretetét az „Anyanyelve: Vásárhelyi magyar” című nyelvészeti munkája őrzi. Tanárunk, Fjodor 2016. szeptember 6-án örökre megpihent. Szerencsések, akik tanítványai lehettek! MMXXI”

Legyen áldott az emléke!