Bethlenesek /1940-1957/ ! A BGRG Barátai ! Ifjú szívekben él…/ a költő, Öreg szívekben él a tanár.

 Száz esztendeje, 1913-ban született GYÁNI IMRE történelem-latin-földrajz szakos tanár, aki iskolánknak 1940-47 közt tanára, 1950-től 57 januárjáig igazgatója volt. Az 56-os forradalom és szabadságharc után a megtorló hatalom  őt is börtönbe vetette, tanári pályájától örökre eltiltotta. Évekig raboskodott, ki szabadulása után raktárosként dolgozott. 2006-ban városunk díszpolgárává  választották. 2009. januárjától a Dilinka temetőben nyugszik.  Születésének centenáriuma szép alkalom rá, hogy dombormívű arcmásával  bővítsük a BGRG panteonját, emléket állítván a kiváló tanárnak, igazgatónak,  hazafinak.

 Erdős Péter képzőművész iskolatársunk készíti a bronzba öntendő dombormű vet. Gyulai József (Goldmann Juszuf) konskolárisunk, a fizikus akadémikus  vállalta az avatóbeszéd elmondását, ami október 23-án lesz, a városi ünnepi  programmal egyeztetendő órában.

 Segítőkészségetekre számítunk. Talán nem hiába.

 A memoriál céljára egyszámlaszám készült. Sárga csekket az OTP nem ad.

 A hozzájárulás átutalható a 11773432-01060650 számlaszámra.

 Akinek ez teher, átadhatja adományát a lentebbiek valamelyikének, illetve  a gimnázium gazdasági irodája munkatársának.

 Az elszámolást és az ajándékozók neveit majdan közzétesszük.

 Az avatás pontos idejéről is hírt adunk.

 Dare bonum est.

 Vásárhelyen, 2013. augusztusában

    Szíves üdvözlettel, szilárd reménykedéssel:

Farkas Ferenc s.k.                      Földesi Ferenc s.k.                
IV. fiú osztály 1957                                           IV. humán 1953