Tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy a Bethlen Gábor Református Gimnázium nyelvi ismeretterjesztő délutánokat tart angol, német,olasz, és francia nyelvből. A foglalkozások rendhagyó tanórák, melyeknek célja, hogy a tanulók számára bemutassuk a tanulni vágyott nyelv egy-egy területét, a célnyelvi ország kultúráját.

 

A soron következő alkalmaink :

2017. november 21-én 15 órai kezdettel német nyelvből  játékos országismereti csapatversenyt hirdetünk meg, majd

2017. november 22-én , szerdán 15 órától külkapcsolatainkról és a hozzájuk kötődő külföldi utazásainkról számolnak be diákjaink, valamint bemutatkozik az Egyesült Államokból érkezett új cserediákunk és néhány bethlenes tanuló, akik a Rotary Club ifjúsági programjának keretei között utaztak külföldre.
A résztvevőket megvendégeljük a különböző nemzetek kedvelt süteményeivel.

Szeretettel várunk minden érdeklődő diákot!