A Bethlen Gábor Gimnáziumban 1979-ben érettségizett IV. B osztály képviselői azzal keresték meg iskolánkat, hogy szeretve tisztelt tanáraik emlékét egy-egy domborművel is meg szeretnék örökíteni. (Az osztály emellett 2014 óta biztosítja a ballagáskor átadott Horváth István és Bodrogi Sándor-díjak anyagi fedezetét.)

Az alkotásokhoz egy jelentős induló összeget az osztály már összegyűjtött. A fennmaradó 450.000 Ft előteremtéséhez a két tanár úr emlékét tisztelő iskolatársak, illetve a Gimnázium barátai hozzájárulását kérik.

Az anyagi támogatást iskolánk alapítványának számlájára várjuk :

„A Vásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumért Alapítvány”

bankszámlaszám: 10200184-28112743-00000000 (K&H)

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: „Horváth István-domborműre” és/vagy „Bodrogi Sándor-domborműre”

(A társasági adó alanyai az adózás előtti eredményt csökkenthetik a befizetett támogatás összegének 20 %-ával, amiről az alapítvány 2023. januárjában igazolást állít ki.)

A domborművek az iskola 2. emeleti folyosóján a fizika szertárral szemben kerülnek elhelyezésre. Amennyiben az elkészítéshez szükséges összeg időben összegyűlik, az emlékművek avatására már 2022. augusztusában sor kerül. A művészi megvalósítás részleteiről az iskola vezetése a család és a kezdeményező osztály meghallgatásával, a felkért művésszel közösen dönt.

A gyűjtés állásáról az alapítvány az iskola honlapján és facebook-oldalán folyamatosan tájékoztatást ad. Az ennek ellenére érkező esetleges túlfizetéseket a következő évek Bodrogi Sándor- és Horváth István-díjainak anyagi fedezetére különítjük el.

 
Hódmezővásárhely, 2022. június 23.

                   Hódiné Földesi Sára sk.                                                      Berecz János sk.

                               igazgató                                                                 kuratóriumi elnök