Kedves Szülők és Diákok! A mai napon megkezdtük iskolánk adománygyűjtését a dunai árvíz károsultjainak támogatására. A mai reggeli áhítat perselypénzét, 16 275 forintot kiegészítjük a június 23-án 16 órakor az Ótemplomban tartandó tanévzáró istentiszteletünk perselyadományaival.

Kérjük, helyezzék el adományaikat a tanévzáró istentiszteleten kihelyezett perselyekbe!

Aki közvetlenül szeretne segíteni, az ezt a mellékelt felhívásban foglaltak szerint is megteheti. Az adományozással kapcsolatban csatoljuk Zsinat elnökségének körlevelét is.

Adományainkat együttműködő karitatív szervezetünk, a Református Szeretetszolgálat útján juttatjuk el a bajba jutottakhoz.

Mindenkinek a segítőkészségére szükség van!

Hódmezővásárhely, 2013. június 10.                                                               

Dr. Kádár Péter igazgató

 

                                                                                                                           

 

 

Mellékletek a bejegyzéshez: