Kedves Felvételizők! Kedves Szülők! Ezúton tesszük közzé iskolánk előzetes felvételi jegyzékét. Kérjük, olvassák el a szöveges tájékoztatónkat is!

A jelentkezők előzetes felvételi jegyzéke tanulmányi területenként tartalmazza a diákok rangsorban elfoglalt helyét és összesített eredményét. A jelentkezők a 11 jegyű oktatási azonosítójukkal, vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepelnek.

Akik több tagozatot is megjelöltek iskolánkban, ők minden általuk megjelölt tagozat jegyzékében szerepelnek. Ezek a tanulók szürkével kiemelésre kerültek. A jelentkezők között olyanok is lehetnek, akik más iskolát jelöltek meg első helyen.

Az Oktatási Hivatal Felvételi Központja (Győr) az iskolák előzetes felvételi jegyzékeit összesíti, majd kiküldi az iskoláknak a végleges jegyzéket. Ezen már minden felvételiző csak egy iskola egy tagozatán szerepel majd.
Az előzetes felvételi jegyzékről törlődik az, aki más iskolába, vagy a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban más tagozatra nyert felvételt. Így a végleges jegyzéken akár jelentős előrelépésre is sor kerülhet.

Az elmúlt tanévben az egyes tagozatokra bekerült jelentkezők utolsó rangsorszáma az előzetes jegyzéken:

speciális angol tagozat 29.

biológia-kémia tagozaton 24.

matematika-fizika-digitális kultúra tagozaton 21.

magyar-történelem tagozaton 38.

A jelentkezések módosítására március 21–22-én, a módosító tanulói adatlap kitöltésével, a diák általános iskolájában van lehetőség.

A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el :

– az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve

– az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!

A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:

– az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,

– azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.

A módosító tanulói adatlapokat március 23-ig kell továbbítania a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) a Hivatalnak csatolni.

A végleges jegyzékek kialakulása után az iskola április 29-ig értesíti a jelentkezőket a felvételi eljárás végeredményéről.

Mellékletek a bejegyzéshez: