„Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.”
/Kosztolányi: Halotti beszéd – részlet/

A gimnázium mai nap reggelére gyászba öltözött. Búcsúzunk szeretett kolléganőnktől, Kisné Kun Mártától, tantestületünk és bethlenes közösségünk szeretve tisztelt tagjától, aki hétfőn éjjel végleg itt hagyta e földi világot.
1968-ban Szentesen született, majd 1991-ben Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen szerzett magyar-francia szakos tanári diplomát, és még ebben az évben megkezdte tanári pályáját a Bethlen Gimnáziumban.
Nagy empátiával, szeretettel és a rá jellemző finom, sajátos kritikával oktatta, nevelte tanítványait. Számos négy, illetve nyolcévfolyamos közösség osztályfőnöke volt 2020-ig. Az osztályfőnöki, majd a második idegen nyelvi munkaközösség vezetőjeként is segítette a gimnázium mindennapjait. Sokféle verseny, kulturális program megálmodója és megvalósítója volt a gimnáziumban és a városi Magyar-Francia Baráti Társaság közösségében. A magyar nyelv és irodalom, a diákszínpados előadások, a francia nyelv és kultúra szeretete hatotta át bethlenes mindennapjait. A tantestület és a Bethlen Gimnázium meghatározó egyénisége volt, akinek mindig számíthattunk ötleteire, gondolataira, szervező munkájára.
Tudtuk, hogy nagyon beteg, mégis bíztunk, hittük és reméltük, hogy újra viszontláthatjuk Őt a tanáriban, az iskola folyosóin és gondosan készíti majd a műsort kedves diákjaival, a 2022-es Bethlen-estre.

Emlékét szeretettel őrizzük!