Kiss Mihály nyugalmazott lelkész életének 70. évében váratlan hirtelenséggel 2019. augusztus 22-én visszatért Teremtőjéhez.

Kiss Mihály Kövenden született 1950. május 5-én.

Teológiai tanulmányait 1973-1977 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben folytatta.

1978. január 1-től 1986. május 1-ig a Csokfalvai Unitárius Egyházközségben (Maros Megye, Erdély) végezte lelkészi szolgálatait.

1986-tól 2017 augusztusáig, a nyugdíjba vonulásáig a Hódmezővásárhelyi Unitárius Egyházközség gyülekezeti lelkésze, 1995-től 2013-ig a Bethlen Gábor Református Gimnázium unitárius hittan tanára volt.

Temetési szertartása, 2019. szeptember 6. 12.45-kor Budapesten, a Farkasréti temető Makovecz termében lesz.

Emlékét szeretettel megőrizzük!