Kedves Szülők, Diákok! A soron következő bethlenes vasárnapot rendhagyó módon a hónap 4. vasárnapján, január 24-én 17 órai kezdettel tartjuk az Ótemplomban.

Bán Csaba református lelkipásztor úr és Németh László római katolikus esperes úr egyeztetése alapján az ökumenikus imahét (imanyolcad) hódmezővásárhelyi
záró eseményén mind a katolikus, mind a református hittancsoportba tartozó
diákokat és családtagjaikat erre az esti istentiszteletre (igeliturgiára) várjuk.
Szeretettel hívjuk a más hitvallású családokat is!
 
Áldás, békesség!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős vár a mi Istenünk!
 
Dr. Kádár Péter
igazgató