Kedves Szülők, Kedves Tanárok és Diákok! A következő bethlenes vasárnapunkon (január 18.) rendhagyó módon délután, 17 órai kezdettel tartunk istentiszteletet az Ótemplomban.

Ez lesz városunkban az Ökumenikus imanyolcad első alkalma, így erre Németh László esperes úrral egyeztetetten – a katolikus, evangélikus, baptista, unitárius és más hitvallású családokat is szeretettel várjuk.
Alkossunk közösséget a keresztény-keresztyén egység jegyében!

Áldás, békesség!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Krisztus köztünk!
Erős vár a mi Istenünk!

Dr. Kádár Péter
igazgató