Tisztelt Szülők! A személyes beiratkozás a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégiumban az érvényben lévő egészségügyi és biztonsági előírások betartása mellett, azt figyelembe véve 2020. június 22-24. között lesz az alábbi képzésenként meghatározott időpontokban, melyet a felvételt nyert tanuló törvényes képviselője – vagy meghatalmazottja – intézhet.

Beiratkozás helyszíne: a gimnázium Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. szám alatti főépületének földszinti 2. terme

Kérjük, hogy amennyiben nem tud személyesen megjelenni, ezt június 15-ig jelezze a felveteli2020@bgrg.hu email címen további egyeztetés céljából.

A képzésenként beiratkozásra kijelölt időpontok:

0001 kódszámú nyolcévfolyamos emelt óraszámú nyelvi tehetségterületre: 2020. június 22. (hétfő) 8.00 -12.00 óra között
0002 kódszámú nyolcévfolyamos emelt óraszámú természettudományos tehetségterületre: v    2020. június 22. (hétfő) 12.00 -16.00 óra közöt
0003 kódszámú négyévfolyamos emelt óraszámú magyar – történelem – művészetek gimnáziumiképzésre:2020. június 23. (kedd) 8.00 -12.00 óra között
0004 kódszámú négyévfolyamos emelt óraszámú matematika – fizika – informatika gimnáziumiképzésre : 2020. június 23. (kedd) 12.00 -16.00 óra között
0005 kódszámú négyévfolyamos emelt óraszámú biológia -kémia gimnáziumi képzésre2020. június 24. (szerda) 8.00 -12.00 óra között
0006 kódszámú négyévfolyamos emelt szintű angol gimnáziumi képzésre: 2020. június 24. (szerda) 12.00 -16.00 óra között

A személyes beiratkozáshoz kérjük, hozza majd magával:
·        a tanuló általános iskolai bizonyítványát , vagy amennyiben ezt még nem kapták kézhez,  akkor annak az általános iskola által szülők részére eljuttatott elektronikus másolatát.  Az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad, hiszen a beiratkozás   tényét abban záradékolnunk kell.
·        a tanuló születési anyakönyvi kivonatát ,
·        a tanuló személyi igazolványát ,
·        a tanuló társadalombiztosítási kártyáját (TAJ kártya)
·        a tanuló lakcímkártyáját,
·        a tanuló keresztlevelét,
·        továbbá a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlapot.
A diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelem és a NEK adatlap a tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően is benyújtható iskolánkba akár postai úton, akár e-mailben, vagy személyesen a 2020/21. tanév első napjáig.

A beiratkozáskor lehetőséget biztosítunk:

az iskolai nyakkendő árának (kb. 2700 Ft) befizetésére, amelyet gyermekük az őszi fogadalomtétel  alkalmával, a reformáció ünnepségen vehet át,
– étkezés- menza igénylésére,
– kollégiumi férőhely igénylésére.