A 2017/2018-as tanév beiratkozásának időpontja és helyszíne: 2017. június 23-án (péntek) 8.00 -16.00 óra között a gimnázium Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. alatti főépületének földszint 2. termében. Pótlólagos beiratkozáshoz időpont-egyeztetés szükséges!

A beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:

a gyermek

  • általános iskolai bizonyítványa (ennek hiányában az általános iskola által kiállított igazolás arról, hogy a beiratkozó gyermek sikeresen befejezte tanulmányait)
  • születési anyakönyvi kivonata
  • társadalombiztosítási kártyája (TAJ-kártya)
  • lakcímkártyája