Kedves Szülők! Gimnáziumunkba a 2013/2014. tanévre a beiratkozás időpontjai a következők:

2013. június 26-án de. 8-13 között vagy
2013. június 27-én du. 12-17 óra között a gimnázium épületében (Szőnyi u. 2.) – földszint 2. termében .
A PÓTLÓLAGOS BEIRATKOZÁSHOZ IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!

A beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:
a tanuló:
általános iskolai bizonyítványa (ennek hiányában az általános iskola által kiállított igazolás arról, hogy a beiratkozó tanuló sikeresen befejezte tanulmányait)
születési anyakönyvi kivonata,
társadalombiztosítási kártyája (TAJ-kártya)
lakcímkártyája
+ ingyentankönyre jogosultság esetén a jogosultságot igazoló dokumentumok.