Kedves Szülők, kedves leendő diákjaink! Gimnáziumunkban a beiratkozás: 2015. június 25-én (csütörtök) 8 -17.30 óra között, a gimnázium (Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. alatti) főépületének földszint 2. termében lesz.

Pótlólagos beiratkozáshoz időpont-egyeztetés szükséges!

  A beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:

  a gyermek

  · általános iskolai bizonyítványa (ennek hiányában az általános iskola által kiállított igazolás arról, hogy a beiratkozó gyermek sikeresen befejezte tanulmányait)

  · születési anyakönyvi kivonata

  · társadalombiztosítási kártyája (TAJ-kártya)

  · lakcímkártyája