Alapítványunk névadója Bethlen Gábor; erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulója jegyében 2013-ban Bethlen Gábor Emlékévet hirdettünk meg. Az Emlékév fővédnökeinek fölkértük: Lezsák Sándort, a magyar Országgyűlés alelnökét, a Kuratórium elnökét; Kató Bélát Erdély református püspökét, akik mindketten Bethlen Gábor-díjasok; s Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetest, aki Márton Áron Emlékéremmel, s Magyar Örökség-díjjal is elismert szolgálatot végez.

Az ő aláírásuk hitelesíti azt a FELHÍVÁST, amelyet szíves figyelmükbe ajánlunk.
Kérjük szánjanak néhány percet arra, hogy rákattintanak az alábbi címre és elolvassák ezt:
FELHÍVÁS – Állítsuk föl Bethlen Gábor emlékjelét Kolozsvárt!

Amennyiben fontosnak tartják benne foglalt célkitűzést, kérjük támogassák úgy, ahogyan módjukban áll, s ahogyan tudják. Megköszönjük, ha bármi módon segítik a szoborállítás folyamatát, hogy az időben megvalósuljon Kolozsvárt. Örvendenénk, ha sok olyan közösséghez, intézményhez, személyhez eljutna e hír, akik felismerik e szoborállítás – nemzeti együttműködést, önrendelkezést és megmaradást erősítő – jelentőségét, s megfelelően támogatnák megvalósítását. Sok kicsi, sokra megy! A Bethlen Gábor évvel kapcsolatos rendezvényekre, programokra kérjük, hívják föl a figyelmünket. A beérkező felajánlásokat, javaslatokat, tájékoztató információikat honlapunkon rendszeresen szeretnénk közölni. Az adományozók és közreműködők nevét megörökítjük.
Kérjük, hogy a Bethlen Gábor Emlékévvel kapcsolatos leveleiket a bethlenalapitvany@gmail.com címre küldjék.
Tisztelettel és köszönettel: Bakos István , a Bethlen Gábor Alapí tv ány ügyvivő kurátora