Négyszázötven évvel ezelőtt, 1564. május 27-én halt meg a világtörténelem egyik legnagyobb hatású alakja. Kálvin János a reformáció egyik kulcsfigurája, a középkori egyház megújítója.

Tevékenysége nemcsak a koraújkori viszonyokban hozott változást, hanem egy immár többszáz éve fennálló hitvallási ág elindítójaként emlékezünk rá. A jogász-prédikátor mindemellett olyan szemléletet közvetített, amely nagymértékben formálta a munkához és a gazdasághoz való hozzáállást. Élénk levelezése és utazásai révén kapcsolatot tartott kora Európájának csaknem valamennyi jelentősebb egyházi és világi vezetőjével. Hatása több hullámban alakította át nemcsak Európa, benne Magyarország történelmét, de Észak-Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália és Dél-Korea története sem volna megírható a kálvinizmus nélkül. Kerülte a népszerűséget, tanításaival mégis sokak életében meghatározó szerepet kellett betöltenie. Lehet, hogy ez eleve így volt rendelve?