2022. november 29-én, kedden gyülekezetünk és iskoláink képviselete rövid látogatást tett testvérgyülekezetünkben, Torontálvásárhelyen. Kovács Mátyás presbiter mellett Szabó Ákos, a gimnázium intézményi lelkipásztora, Kádárné Zsoldos Edit igazgatóhelyettes és Bán Csaba lelkipásztor voltak a küldöttség tagjai. Református hittankönyveket kértek tőlünk, amelynek szívesen tettünk eleget. A Bethlen és a Szőnyi adományai mellett gyülekezetünk támogatásából két banánosdoboznyi hittankönyvvel segítettük az idei évi hitoktatói munkát Torontálvásárhelyen.

Látogatást tettünk az Őrláng Óvodában, amelyet szintén a magyar kormány segítségével működtetnek. Sajnos a szerbiai köznevelés nem ismeri az egyházi óvoda fogalmát, így ottani normatív támogatásban nem részesülhetnek.

Az idei évben ez volt a második találkozásunk, hiszen az Országos Református Tanévnyitón fogadhatunk az ottani gyülekezet és óvoda képviseletét. A tanévnyitón befolyt perselypénzadományból az óvodába készül majd szekrénysor. Hálásak vagyunk Istennek, hogy az idei évben, ha rövid időre is, de két alkalommal találkozhattunk.

Jövő évi terveink között szerepel – sikeres pályázat esetén – a Rákóczi Szövetség anyagi segítségével gimnáziumunk kórusának találkozója az ottani gyülekezeti kórussal Torontálvásárhelyen valamikor tavasszal. Illetve meghívást kaptunk 2023. június 4-ére, amely éppen vasárnapra esik, a két gyülekezet találkozójára. Reménységgel tekintünk a jövő évi találkozók elé.

Beszélgetésünk legmegkapóbb témája volt az ottani református gyülekezetek, lelkipásztorok életéről szóló rész. Benne az az álom, amely néhány lelkipásztorban már megfogalmazódott: csatlakozás a Magyarországi Református Egyházhoz. Nem ördögtől való ötlet ez, hiszen a vásárhelyi szerb ortodox testvérek természetes módon a belgrádi patriarchátus alá tartoznak egyházjogilag és egyházkormányzatilag. Így a csatlakozás ebben az esetben is megvalósulhatna. Egyelőre kisebbség képviseli ezt az álmot, de beteljesülése esetén az összetartozást, a segítségnyújtást, az együtt-gondolkodást még szorosabbra lehetne fűzni.

Áldott karácsonyt kívánunk Torontálvásárhelynek, nekünk pedig az ott élők terheinek még nagyobb hordozását.

Bán Csaba
lelkipásztor