„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.”
– 1Tim 6,12

2023.05.21-én az Ótemplomban ünnepi istentisztelet volt kereszteléssel, konfirmációi fogadalomtétellel, úrvacsoraosztással.

Az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola, a Bethlen Gábor Református Gimnázium, a Szent József Katolikus Általános Iskola és a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola református hittanosai tettek konfirmációi fogadalmat.

Fiataljaink megerősítették hitüket, áldást kaptak életükre, részesülhettek a keresztség- és úrvacsora szentségében.

Isten áldását kérjük ifjú gyülekezeti tagjaink és a mögöttük álló családjaik életére!

Fotó: Dudás Róbert – BGRG