2023.08.31-Nyilatkozat—MELLÉKLETEK

2023.08.31. NYILATKOZAT Petofi u 6 (1)

 

Ikt. sz.: 275/2023.
Tárgy: nyilatkozat

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne
akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.”                                                                                                                                                                                                                                             (Lk, 18,16)

A keresztyén pedagógia igei alapja Jézus Krisztus mondása, amelynek mi, a három iskolát
fenntartó Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség közössége csupán
eszközei vagyunk. Hitben megélt mindennapi feladatunk és kötelességünk, hogy a tanítás
középpontjában álló Krisztushoz vezessük és az Ige által tanítsuk azokat, akiket Urunk a
Lélek ereje által reánk bízott.
A mintegy 1200 gyermekért, közel 200 pedagógusért és alkalmazottért felelősséget vállaló
Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség Elnöksége, Presbitériuma, Közös
Fenntartói Igazgatótanácsa és gyülekezeti közössége mély megdöbbenéssel áll az előtt a tett
előtt, amelyet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tegnap késő délután
vitt véghez.
2023. augusztus 30. napján, alig egy nappal a tanévkezdés előtt, az önkormányzat, mint
tulajdonos, – álláspontunk szerint – önkényesen, nem jogszerű magatartással, mindenfajta
előzetes bejelentés nélkül zárat cserélt a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola
telephelyeként működő Petőfi u. 6. szám alatti iskolaépület földszinti, az iskola által használt
termein. E lépésével az önkormányzat nemcsak akadályozza a szeptember 1-jei iskolakezdést,
hanem elzárja taneszközeitől is az iskolát!
Bár egy-egy jogügylet részletei a szerződő felekre tartoznak, az önkormányzat magatartása és
folyamatos lejárató kommunikációja miatt az Egyházközség egyoldalúan nyilvánosságra
hozza az e tárgyban kelt megállapodásokat:

1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az A-131-5484-3/2020
iktatószámú, 2020. augusztus 3. napján hatályba lépő megállapodás 5. és 8. pontja szerint 5

nevelési évre ingyenes használatba átadta a Petőfi u. 6. szám alatti ingatlan meghatározott,
teljes emeleti részét.
2. 2021 decemberére jött létre az a megállapodás (Ikt. 131-463-18/21), amely az ingatlan
közüzemi díjainak megosztását tartalmazta arányosítva az épületet használó három fél (az
önkormányzat, a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola és a Hódmezővásárhelyi
Gazdasági Egyesület) között.
3. A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola és az önkormányzat között 2022 őszén
tárgyalások kezdődtek arra vonatkozólag, hogy a korábbi átadás-átvételi jegyzőkönyvek
szerint önkormányzati engedéllyel bútorraktárként használt földszinti helyiségeket oktatási
célra vehesse igénybe és módosuljon a közüzemi díjak felosztása.
4. Dr. Márki-Zay Péter polgármester 2023. február 1. napján írta alá a 2. pontban
részletezett megállapodás módosítását, amely a 2020-ban kelt használati megállapodásra
hivatkozik. Az eredeti 1. számú melléklet megváltozott, abban PIROS színnel jelzi a Szőnyi
Benjámin Református Általános Iskola által használt területeket, mind az emelet mind a
földszint vonatkozásában. Az alaprajzokon a zöld szín a Gazdasági Egyesület, míg a kék az
önkormányzat területét tünteti fel, míg a színnel meg nem jelöltek közös használatban állnak.
5. A használati megállapodás rögzíti, hogy az Önkormányzat kizárólag akkor mondhatja fel
a szerződést – az adott közoktatási év utolsó napját követő öt napos határidővel -, amennyiben
az Egyházközség nem köznevelési feladatot lát el vagy nem teljesíti a (kiszámlázott
rezsifizetési) kötelezettségeit.
Előzőek alapján egyik sem áll fenn, így súlyosan ellehetetlenítő az a magatartás, amelyet az
önkormányzat tanúsít. Ezen ügyben az Egyházközség azonnali jogorvoslattal fordul az
illetékes szervek felé.
Jézus tanítása a megtérésre, a bűnbocsánatra és a békességre int, de nem feledteti el,
hogy az ítélet Isten kezében van.

„ Jaj, a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások
történjenek, de jaj, annak az embernek, aki megbotránkoztat!
(Mt 18,7)
Hódmezővásárhely, 2023. augusztus 31.
Egyházközség Elnöksége