Fontosabb információk:

A mellékelt táblázatban minden vizsgázó a tanulói oktatási azonosítószáma alapján megtekintheti a 2023. január 21-én megírt központi írásbeli vizsga dolgozatainak (magyar nyelv, matematika) pontszámait.

A feladatsorok és a javítási útmutató elérhetősége: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_f…

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó vagy szülője – amennyiben szeretné – személyesen is megtekintheti 2023. január 27-én, pénteken 8-16 óra között a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban (6800. Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.).

A nagy létszámra való tekintettel a megtekintés menete: a vizsgadolgozatot az iskola képviselőjének jelenlétében a vizsgázó vagy a szülő laponként lefényképezi pl. telefon, digitális fényképezőgép segítségével, majd ezt követően elhagyja a megtekintés helyszínét. A kiértékelt vizsgadolgozatok javítását a www.oktatas.hu oldalon megtalálható hivatalos javítókulccsal kell összehasonlítani otthon.

Ha a feladatlapon kizárólag a központi, hivatalos javítókulcstól eltérő javítást észlelnétek, írásban észrevételt tehettek az értékelésre, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig, tehát január 30-án, 16 óráig jelezhettek, adhattok le az iskolában. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó hitelesített értékelő lapot a tanuló vagy törvényes képviselője február 7-én, kedden 8-16 óra között személyesen veheti át a gimnáziumban. 

Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a bgrg@bgrg.hu e-mail-címre 2023. február 3-ig eljuttatott kérelem esetén az értékelő lapot e-mailben küldjük ki.

A 8. osztályos diákok ennek az értékelő lapnak a másolatával együtt nyújthatják be iskolájuk útján jelentkezési lapjukat hozzánk és így vesznek részt az általános felvételi eljárásban.

A 4. osztályos diákok esetében a jelentkezés egyénileg is történhet. Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani a középfokú iskolába, illetve az Oktatási Hivatalba.

Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján (www.oktatas.hu) − a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/A középfokú felvételi eljárás információi menüpont alatt − fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően.

Fontosabb időpontok:

  • Január 27. 8 órától 16 óráig: az írásbeli feladatlapok megtekintése.

  • Január 30. 8 órától 16 óráig: az értékeléssel kapcsolatos esetleges észrevételek beadása az iskolába.

  • Február 7. 8 órától 16 óráig: az értékelő lap személyes átvétele a gimnáziumban vagy előzetes kérelem esetén e-mailben.

  • Február 22-ig: az általános iskolák továbbítják a felvételi Jelentkezési lapokat a gimnáziumba.

  • Március 6-7-én: szóbeli felvételi vizsga iskolánkban a 9. évfolyam 003, 0005, 0006 kódszámú képzésekre jelentkezőknek.

Mellékletek a bejegyzéshez:

1. Letölthető fájl neve: 4. osztályosok

1. Letölthető fájl neve: 4. osztályosok

2. Letölthető fájl neve: 8. osztályosok

2. Letölthető fájl neve: 8. osztályosok