Fontosabb információk:

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10 óra.

Helyszíne: Bethlen Gábor Református Gimnázium (6800. Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.)

A tanuló számára kijelölt vizsgateremBeosztás szerint

Belépés az épületbe: A főkapun keresztül.

Gyülekezés: a vizsgahelyszínként megjelölt terem előtt, a vizsgázó számára kijelölt helyen reggel 9:00 – 9:30-ig.

Amennyiben a diák nem tud eljönni a vizsgára, kérjük, hogy azt legkésőbb 2023. január 21. 9 h-ig jelezzék a 06 30/709-8112-es telefonszámon Kiszely Andrea igazgatóhelyettesnek!

Az épületbe csak a vizsgázó diákok léphetnek be, kísérők, szülők nem! A 4. osztályos vizsgázókat bethlenes diákok fogják a kijelölt vizsgaterembe kísérni.

Fontos, hogy a központi írásbeli vizsgára hozd magaddal diákigazolványodat vagy személyi igazolványodat személyazonosítás céljából!

A tanulók az évfolyamuknak megfelelő általános tantervű vizsgát írják majd meg magyar nyelvből és matematikából.

magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. (Kivéve erre vonatkozó szakértői vélemény és iskolai határozat esetén.)

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék tollal kell elkészíteni.

Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. A vizsga tehát 10 órától 11.45-ig tart. (Szakértői véleménnyel /SNI, BTMN/ és iskolai határozattal rendelkezők esetében a befejezés időpontja ettől eltérhet.)

2023. január 26-án 16 órától az iskola honlapján (www.bgrg.hu) a tanulói oktatási azonosítószám alapján mindenki megtekintheti majd a vizsgán elért saját pontszámait, valamint a javítási útmutató pontos elérhetőségét awww.oktatas.huoldalon.

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó vagy szülője – amennyiben szeretné – személyesen is megtekintheti 2023. január 27-én, pénteken 8-16 óra között a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban (6800. Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.).

A nagy létszámra való tekintettel a megtekintés menete a következő: a vizsgadolgozatot az iskola képviselőjének jelenlétében a vizsgázó vagy a szülő laponként lefényképezi pl. telefon, digitális fényképezőgép segítségével, majd ezt követően elhagyja a megtekintés helyszínét. A kiértékelt vizsgadolgozatok javítását a www.oktatas.hu oldalon megtalálható hivatalos javítókulccsal kell összehasonlítani otthon.

Ha a feladatlapon kizárólag a központi, hivatalos javítókulcstól eltérőjavítást észlelnétek, írásban észrevételt tehettek az értékelésre, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig, tehát január 30-án, 16 óráig jelezhettek, adhattok le az iskolában. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó hitelesített értékelő lapot a tanuló vagy törvényes képviselője február 7-én, kedden 8-16 óra között személyesen veheti át a gimnáziumban. 

Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy abgrg@bgrg.hu e-mail-címre 2023. február 3-ig eljuttatott kérelem eseténaz értékelő lapot e-mailben küldjük ki.

A 8. osztályos diákok ennek az értékelő lapnak a másolatával együtt nyújthatják be iskolájuk útján jelentkezési lapjukat hozzánk és így vesznek részt az általános felvételi eljárásban.

A 4. osztályos diákok esetében a jelentkezés egyénileg is történhet. Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani a középfokú iskolába, illetve az Oktatási Hivatalba.

Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján (www.oktatas.hu) − a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/A középfokú felvételi eljárás információi menüpont alatt − fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően.

Fontosabb időpontok:

  • Január 21. 10 órától 11.45-ig: írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából.

  • Január 26. 16 órától.: az iskola honlapján (www.bgrg.hu) elérhetővé tesszük a vizsgázók tanulói oktatási azonosítószámával a vizsgán elért vizsgadolgozatok pontszámát és a javítási útmutató elérhetőségét.

  • Január 27. 8 órától 16 óráig: az írásbeli feladatlapok megtekintése.

  • Január 30. 8 órától 16 óráig: az értékeléssel kapcsolatos esetleges észrevételek beadása az iskolába.

  • Február 7. 8 órától 16 óráig: az értékelő lap személyes átvétele a gimnáziumban vagy előzetes kérelem esetén e-mailben.

  • Február 22-ig: az általános iskolák továbbítják a felvételi Jelentkezési lapokat a gimnáziumba.

  • Március 6-7-én: szóbeli felvételi vizsga iskolánkban a 9. évfolyam 003, 0005, 0006 kódszámú képzésekre jelentkezőknek.

Ezúton kívánunk a központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert!

Áldás, békesség!

Hódmezővásárhely, 2023. január 11.

Bovier Hajnalka

igazgató