Beszámoló

SDG Tavaszi Találkozó (2024. április 19-21.) – Bethlenes küldöttség A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom Tavaszi Találkozóját ebben az évben is
Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban rendezték meg. A Bethlen Gábor Református Gimnáziumot összesen tizenkét 9-10. osztályos diák képviselte Szabó Ákos
lelkész, vallástanár és Kovács Márk Péter okl. teológus, vallástanár vezetésével. Emellett László Judit öregdiákunk, volt hittanosunk is jelen volt, aki csoportvezetőként és már állandó
önkéntesként is tevékenykedik a mozgalomban, illetve ettől a félévtől SDG kört is vezet gimnáziumunkban. Az odaúton megtekintettük Siófokon a víztornyot, valamint a várostörténeti kiállítást,
illetve a torony tetejéről a város és a Balaton panorámáját. A három nap alatt előadásokon, műhelymunkákon, kiscsoportos beszélgetéseken, témafeldolgozásokon, hangszeres-zenésénekes dicsőítő alkalmakon, SDG közgyűlésen, valamint egyéb szervezett programokon (táncház, imaséta, társasjátékozás, lelkigondozás) vehettünk részt. Fontos megjegyezni, hogy a
diákmozgalom ez évben ünnepli újraindulásának 30. évfordulóját, melyet visszaemlékezéssel, állófogadással és ünnepi vacsorával ünnepeltünk meg, az erre az alkalomra meghívott még elő
seniorok, továbbá volt vezetők és egykori tagok társaságában. Az SDG vezetése Szabó Ákos lelkipásztort a diákokat kísérő teológusok/vallástanárok/lelkészek kiscsoportos témafeldolgozásainak koordinálására, Kovács Márk Péter tanár urat pedig a szombat esti áhítaton ima-szolgálatra, illetve azt követően imaközösség vezetésére kérte fel.
A vasárnapi úrvacsorás istentiszteleten ünnepélyes keretek között idén is tagavatás volt. Nagy örömünkre László Juditot (öregdiák) és Varga Dórát (10.C) rendes, Szabó Ákost pedig
tiszteletbeli taggá avatták. 2023-ban Kovács Márk Péter részesült ugyanebben az elismerésben, így már elmondhatjuk, hogy nem csak mindkét gimnáziumi református vallástanárunk, hanem
volt és jelenlegi diákunk is rendelkezik tagsággal.
Egyházközségünk és iskolánk támogatását ezúton is köszönjük!

Hódmezővásárhely, 2024. április 28.

 

A beszámolót készítette, szerkesztette és összeállította:
Kovács Márk Péter
okl. ref. teológus, vallástanár