Tárgy: nyilatkozat – A 2024. január 15-ei önkormányzati szórólapról.

Ikt. sz.: 0012/2023.

 

Az Ótemplomi Református Egyházközség Presbitériuma mély szomorúsággal értesült arról, hogy a Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzata kiadásában 2024. január 15-én megjelent szórólapon dr. Márki-Zay Péter polgármester ismételten gyűlöletkeltő, rágalmazó, manipulatív és igazságtalan – (magyarul: hazug) állításokkal támadja gyülekezetünk vezető lelkipásztorát, ezzel pedig egész református közösségünket. E nyilatkozatunkkal jelezzük elsősorban gyülekezetünk tagjainak, továbbá az Egyházközség fenntartásban lévő három oktatási intézmény tanulói, családi és alkalmazotti közösségeinek, hogy a kiadványon szereplő propagandaállítások teljesen megalapozatlanok, amit az alul olvasható jogi tényállások is alátámasztanak.

Különösen sérelmes, hogy az irományon még utalás szintjén sem szerepel az Egyházközség megnevezése, így a polgármester azt sugallja, mintha vezető lelkészünk kizárólag önös, magánérdekből cselekedne. Ezzel szemben a valóság az, hogy Nagytiszteletű úr – az Egyházközség testületi döntései nyomán – immár közel két évtizede példamutatóan szolgálja városunk közösségét!

Másrészről rendkívül visszás, hogy a szórólap szövege azt sugallja, mintha gyülekezeti közösségünk és az Egyházközség által fenntartott intézmények kívül állnának a város közösségén. Ezzel szemben Egyházközségünk tagjai, az iskoláinkban tanuló ezeregyszáz diák, szüleik és más családtagjaik, illetve ezen iskolák kétszáz alkalmazottja ugyanúgy része Vásárhely közösségének, mint bárki más, aki itt él.

A szóróanyag azt a tényt is semmibe veszi, hogy a Református Ótemplom egységet képező, az egykori védfallal övezett és a Magtárat is magába foglaló területét a kommunista államhatalom 1961-ben földarabolta és a gyülekezettől önhatalmúlag elvette. Az elvett ingatlanok visszaigénylését Egyházközség a hatályos jogszabályok nyújtotta lehetőséggel élve indította meg.

Gyülekezetünk, intézményeink és alkalmazottaink védelmében ezúton is visszautasítunk minden hamis, politikai érdekből elkövetett vádaskodást és rágalmazást!

Egyúttal kérjük gyülekezetünk közösségét, hogy a megpróbáltatások ellenére krisztusi indulattal és szeretettel viszonyuljanak „üldözőik” iránt!  Hordozzák imádságban városunk vezetőit és, gyülekezeti elöljáróinkat, hogy Jézus Krisztusra tekintve a megbékélés, a város egészéért történő együtt munkálkodás vezérelje mindannyiuk életét és cselekedeteit. 

A szórólapon elhangzottakkal szemben a valós jogi helyzet a következő.

  • A tantermeket gyülekezetünk nem illegálisan, hanem közigazgatási eljárás határozata alapján, azt végrehajtva, jogszerűen vette ismételten birtokba. Ezt utóbb a Kormányhivatal is megerősítette.
  • Az iskolaépületek tulajdonjogának megszerzésére az 1997. évi CXXIV. törvény (EFTV) nyújt lehetőséget, Egyházközségünk tehát törvényben biztosított jogával élt, amikor az iskolaépületek tulajdonjogát igényelte. Ez ügyben bírósági eljárás van folyamatban, melyben a bíróság majd a hatályos jogszabályoknak megfelelően fog dönteni.
  • A „Kossuth tér egy része” korábban az Ótemplom védfallal körülvett templomkertje, felekezeti temetője, szakrális tere volt, melyet az állam korábban ingyenesen, kártalanítás nélkül vett el az Egyházközségtől. Az Egyházközség ebben az esetben is jogszabályban biztosított jogosultságánál fogva igényli vissza a terület tulajdonjogát.
  • Az Egyházközségnek és az Egyházközség gazdálkodásért felelős vezetőjének kötelessége élni a jogszabályban biztosított lehetőséggel, tehát a jogszabály alapján nem csak joga, de kötelessége is a tulajdoni igény benyújtása.
  • Az Egyházközség tudomásul veszi, hogy az ügyben majd a bíróság mondja ki a végső szót, és a bíróság döntésének természetesen aláveti magát.

 

Az Egyházközség tehát nem a saját ötlete alapján akarja ingyenesen „megkaparintani” a területrész tulajdonjogát, hanem igényét jogszabály rendelkezéseire alapítja. Márpedig a jogszabályok mindenkire – az önkormányzatra nézve is – kötelezőek. Ezért azokat mindenkinek, így az önkormányzatnak is be kell tartania. Ha valaki nem ért egyet a jogszabály rendelkezéseivel, úgy kezdeményezheti azok módosítását, vagy alkotmányos kontrollját. Igen sajnálatos, hogy az Önkormányzat egy jogszabályon, illetve jogszabályi értelmezésen alapuló jogvitából politikai kérdést csinál, és attól sem riad vissza, hogy ennek során az Egyházközséget és annak vezetőjét nagy nyilvánosság előtt rágalmazva rossz színben tüntesse fel.

 

Áldás Békesség!

A Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség Presbitériumának nevében:

 

 

                                                                                              

                        Prof. Dr. Grezsa Ferenc                                             Elek András

                        iskolaügyi gondnok                                                   főgondnok2024.01.16. nyilatkozat Szórólap miatt