„Empowering Teacher Competence to Promote Social Entrepreneurship in European Schools” 2020-1-HU01-KA201-078610

A projekt címe: „A tanárok kompetenciájának erősítése a társadalmi vállalkozói szellem előmozdítása érdekében az európai iskolákban”. Az a fő cél, hogy a tanárok és a diákok mélyebben megismerjék a társadalmi vállalkozás fogalmát, jellemzőit, szerepét és lehetőségeit. A programban négy ország Törökország, Szlovénia, Görögország és Magyarország vesz részt egy-egy iskolával és civil szervezettel. A partnerség koordinátora a Bethlen Gábor Református Gimnázium. A találkozók témája és a képzések célja a pedagógiai szemléletformálás, a tudásmegosztás és a jó gyakorlatok cseréje.

A 2020 szeptemberében indult program első évét a világjárvány hátráltatta, ezért a futamidőt meg kellett hosszabbítani, így a pályázati vállalásunk 2023 augusztusában zárult le. A résztvevő tanárok és diákok sokat tanultak a vállalkozásokról, ezek történetéről, típusairól, és arról, hogyan lehet társadalmi vállalkozóvá válni. Ismereteket szereztünk az ötletek kidolgozásának módszereiről, a finanszírozás lehetőségeiről, az üzleti modellekről és az eltérő jogi környezetről az egyes országokban. Megpróbáltuk felhívni a figyelmet arra, hogy a nyereségorientált vállalkozói tevékenységnek vannak fenntartható alternatívái, amelyek az egyes helyi közösségek gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére alkalmasak. A tanárok oktatásával először azt szerettük volna elérni, hogy a felnőttek megismerjék a társadalmi vállalkozói szellem fogalmát, és új gazdasági paradigmaként fogadják el. Csak az elkötelezett tanárok képesek oktatni a diákokat, inspirálni és motiválni őket, és példamutatással vezetni őket a társadalmi vállalkozók gondolkodásmódjának elfogadására.

Tananyagokat készítettünk a célcsoportoknak, a tanároknak és a középiskolás tanulóknak. Utazásaink során eszmét cseréltünk a tanítási módszerekről, a jó gyakorlatokról, a kultúrákról, a tantervekről és a tanárok és a diákok igényeiről. Négy diákunknak volt lehetősége 2022 júniusának utolsó hetében vendéglátóként részt venni egy vegyes mobilitási témahéten. A résztvevők cselekvő tanulással foglalkoztak az anyaggal, naponta más-más iskola tanárai angol nyelvű tréningeket, órákat tartottak a négy országból érkezett tizenhat diáknak, ami kiváló gyakorlat volt, és a tanulás iránti motivációs szerepe felbecsülhetetlen értékű. Ezzel párhuzamosan a tanárok és a civil szervezetek képviselői tapasztalatot cseréltek és képzésen vettek részt. 2022 júniusában  a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban a magyarországi képzési héten lehetőség nyílt műhely- és üzemlátogatásra, és a külföldi diákok és tanárok közötti összevont tapasztalatcserére. Iskolánk adott otthont, és ezzel fennállásának háromszázadik évfordulóján egyedi módon ünnepelt.

https://www.youtube.com/watch?v=f4ki5SgyCWs&t=188s

A program célja a pedagógiai megújulás, és a diákok tehetséggondozása is. A következő mobilitási esemény a törökországi Zonguldakban volt 2023 februárjában, ahol négy diákunk vett részt. Ennek előkészítéseként műhelyfoglalkozásokat, helyi disszeminációs órákat tartottunk a tantestületnek, és néhány osztályban a diákoknak. Kíváncsian várjuk, hogyan fogadják és értékelik majd a tudásmegosztás anyagát, ami része nemzeti alaptantervünknek is. A világban való általános tájékozódáshoz szükséges a készségek, az ismeretek és a kompetenciák fejlesztése. Amelynek legfontosabb összetevői: az innovációs képesség, a pszichológiai felkészültség, az érzelmi intelligencia, a jogérzék, az alapvető pénzügyi és banki tudás, a magas szintű IKT készség és tudatosság a digitális kultúrában, a fenntartható fejlődés és a szociális érzékenység elsajátítása és gyakorlása. A következő képzési hét a szlovéniai Novo mestoban volt, ahol jól sikerültek a prezentációkkal megtartott előadások, és az ezekhez kapcsolódó interaktív módszertani foglalkozások is. Az iskola küldöttei – elfogultság nélkül mondhatjuk –, jól szerepeltek, hasznos és eredményes volt a befektetett munka. A helyi gimnázium szervezte a rendkívül színes és sokféle szakmai programot, és látta vendégül a partnereket. Részt vettünk ételkóstolással egybekötött farmlátogatáson, ami egyben turisztikai vállalkozás is a falusi vendéglátásban. Megnéztük a telephelyet, és előadásokat hallgattunk a start up, vagyis a vállalkozásindítás témakörében, amely mintegy az ötlet inkubátorba helyezésével segíti annak piacra kerülését. Részt vettünk slow fashion bemutatón, ami a hulladékanyagok ismételt felhasználásával védi a környezetet és teremt értéket. Kulturális program keretében megnéztük a főváros, Ljubljana nevezetességeit, és szép kirándulást tettünk Bledbe, a tóhoz, amely Szlovénia gyöngyszeme.

2023 februárjában Zonguldakba két kísérőtanár és a Tudás Alapítvány küldöttei utaztak, és  új ismereteket szereztek a start-up ötletekből a vállalkozás indításához, valamint több üzleti tervet is készítettek. A beszámolókban és a visszajelzésekben arról írtak, hogy a projekt tananyagfelülete a Moodle-platformon sokat fejlődött. Több jó prezentáció és letölthető feladatlap készült el, és a felkészítő tanárok módszertana is gyarapodott. A résztvevők élményekben gazdagon érkeztek haza, megismerkedtek Zonguldak török bányaváros nevezetességeivel a Fekete-tenger partján. Ellátogathattak helyi műhelyekbe, köztük egy sátapálca-sétabot készítő manufaktúrába, és megkóstolhatták a török édességeket és a hagyományosan főzött török kávét. Diákjaink számára is meghatározó és eredményes volt a projektmunkába való bekapcsolódás, életre szóló ismeretségeket szereztek, és sokat erősödött az angol nyelvű kommunikációs készségük is. A harminchat hónapra hosszabbított programunk lezárása 2023 júliusában volt a görögországi Larissában. A képzés eseményeit megörökítő filmeket, interjúkat és fényképeket folyamatosan feltöltöttük a program oldalára https://erasmus-etco.eu/ és az arckönyvbe is https://www.facebook.com/etcoerasmus .

Programunk tananyaga a projekt befejezése után is elérhető lesz, az érdeklődők ingyenesen elvégezhetik akár a teljes tananyagot felölelő tanfolyamot. Ez az Erasmus K2 program az Európai Unió által kiemelten támogatott módszertanával kulcskompetenciát fejleszt, és társadalmi szempontból a szociális érzékenységet segíti. Ezzel új munkahelyek teremtésére válhatnak alkalmassá, továbbá innovatív és problémakezelő készségeiket is fejleszt. Saját regisztrációval szabadon hozzáférhető a képzések anyaga is. (https://etco.bgrg.hu/login/index.php) Regisztráljon és tájékozódjon!

 

Simonné Bereczki Sára

tanár, koordinátor

 

Erasmus K2 projekt beszámolója a BGRG weboldalra végleges