Szilárd Leó Szakkör

„A 21. századba lépő nemzedéknek is meg kell majd
hoznia a maga felelős döntéseit béke és háború, kényelem és
biztonság, jólét és környezetszennyezés, éghajlatváltozás és
globális felelősség tekintetében. Mindehhez nukleáris
kultúrára is szükség lesz.”
(Marx György)

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium mindig is hagyományosan nagy hangsúlyt fektetett és fektet ma is a tehetséggondozásra. A fizikai gondolkodás minél hatékonyabb kialakítása érdekében az országban szinte egyedülállóan MINDEN gimnáziumi osztályban tanulják a fizikát a diákok heti 2 órában, valamint az iskolában működő fizika tagozaton 3+2+5+5 órában tanulhatják ezt a szép és hasznos tantárgyat a diákok. Az iskola mintegy 700 eszközt felvonultató fizikaszertára lehetővé teszik a klasszikus kísérleti fizika valódi kísérletekre alapuló tanítását.
Diákjaink eredményei (emelt- és közép szintű érettségik száma, KöMaL, Országos Szilárd Leó Verseny, Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny, Békésy György Fizikaverseny, Tornyai Sándor Fizikaverseny, Wigner Jenő Fizikaverseny ill. a Bor Pál Fizikaverseny) szépen fémjelzik az iskolában folyó szakmai munkát.

Az iskolában tehetséggondozó fizikaszakkörök is működnek:

– Feladatmegoldó szakkör
– (Emelt szintű) érettségi előkészítő szakkör
– Szilárd Leó szakkör

Az iskola egyik legsikeresebb fizika szakköre a Szilárd Leó szakkör, amelyen az érdeklődő diákok a modern fizika, a nukleáris fizika és az asztrofizika „gyönyöreivel” ismerkedhetnek meg. A szakkör kb. 10 éve működik heti 2 órában, s a szakkörön részt vevő legjobb diákok megmérettethetik magukat az Országos Szilárd Leó Fizikaversenyen. A verseny kétfordulós, s az ország egyik legelismertebb, legnehezebb fizikaversenyének számít (pl. az olimpiai pontversenybe is beleszámít az ott elért eredmény).

A szakkör időrendi tervezete:

I. Szeptembertől – karácsonyig elméleti képzés – ütemesen, de kellő részletességgel
– atomfizika
– magfizika
II. Januártól az első fordulóig feladatmegoldás – egy „saját” példatár segítségével

A szakkör részletes tematikája

• A Bohr-modell
• Fotonok, elektronok, de Broglie törvény
• Heisenberg-féle határozatlansági reláció
• Fényelektromos egyenlet
• A hidrogén atom
• Radioaktív sugárzások, bomlások, dozimetria
• Radon
• Kötési energia, magátalakulások, nukleáris kölcsönhatás
• Radioaktív bomlástörvény
• Részecskék kölcsönhatása anyaggal
• Töltött részecskék elektromos, illetve mágneses mezőben
• Reaktorfizika
• Asztrofizika
• A magfúzió
• Relativisztikus problémák
• Kultúrtörténet

Felkészülés az országos döntőre

• A szakirodalom újra átbeszélése, elolvasása
• Az első fordulós feladatsorok tudatos „átböngészése”
• Feladatmegoldás
• Mérési gyakorlatok – ezek elvégzése KOMOLY kihívásnak számít
• Számítógépes szimulációs gyakorlatok végzése

Az országos döntőbe a 9.-10. osztályosok közül az első 10 helyezettet, míg a 11.-12. évfolyamosok közül az elő 20 helyezett diákot hívják be.

Eddigi sikereink, avagy a szakkör referenciái:

• 26 döntős diák
• 2 ezüst + 1 bronzérem
• 2005. A Nagy Generáció – 6 döntős diák
• 2005. Marx György Vándordíj az iskolák pontversenyében a legjobb iskolának járó elismerés

• 2006. Szilárd Leó Tanári Delfin-díj Nagy Tibor fizikatanárnak, a nukleáris nevelés területén elért eredményeiért
A szakkör az elméleti képzésen túl nagy hangsúlyt fektet a szemléltetésre is. Mivel a modern fizika demonstrációs kísérleteit bemutatni, a mérési gyakorlatokat elvégezni sokszor csak igen költséges eszközökkel lehet, így ezeket az eszközöket pályázati forrásokból próbáljuk beszerezni. Korábban vettünk egy GM-csövet, egy radioaktív mérőkészletet, egy Teltron demonstrációs máltai keresztes csövet (az elektronsugarak egyenes vonalú terjedéséhez) a cső meghajtásához szükséges univerzális tápegységgel együtt.
Az utóbbi eszköz beüzemeléséhez szükséges lenne még egy Teltron demonstrációs csőtartóra is, amelyre a pályázati keretek már nem nyújtottak támogatást. A 3B SCIENTIFIC tanszergyártó cég árajánlata szerint (www.3bscientific.hu) ennek az eszköznek a bruttó értéke 111375 Ft. Úgy gondoljuk, hogy ennek segítségével élvezetesebb, hatékonyabb lenne részecskefizika oktatása.
A mérési gyakorlatok hatékony elvégzését gyakran gátolja, hogy az iskolának nincs működő oszcilloszkópja. Egy ilyen (akár használt) oszcilloszkóp beszerzése nagymértékben segítené mérési gyakorlatok eredményességét.