Szathmáry Kollégium története

„Szathmáry” – mert ez több, mint kollégium!

A kollégiumunk épülete a XX. század elejétől, mint divatáruház működött, amelyet 1930-ban vásárolt meg a református egyházközség. A megvásárlást követő években az épület egyaránt helyet szolgált a református egyházközség egyesületeinek, a Soli Deo Református Ifjúsági Szervezetnek, a cserkész fiataloknak és a 10-12 gyermek elhelyezésére alkalmas Református Árvaháznak is. 

Az épületet a második világháború után államosították, majd 1950. november 30-ától a korábbi funkcióját meghagyva Gyermekotthon működött benne, Pista Ilona tanítónő vezetésével. A kezdeti nehézségek után már 1952-ben személyzet is segítette a vezetőséget. Az itt lakó gyerekek egy része a Nagy Sándor utcai Gyógypedagógiai Iskolába, mások a Klauzál Utcai Általános Iskolába folytatták tanulmányaikat. 

A változást az 1954-es év hozta meg, ekkora már a nevelők létszáma 11 főre emelkedett, így a munka is könnyebben folyt, az új vezető Benkő Júlia összefogásának köszönhetően. 1958-ban konyhát és egy nagy ebédlőt is építettek és megkapták a Klauzál utca 1. számú ház államosított részét, melynek köszönhetően a zsúfoltság csökkent. Később a Városi Tanács megvásárolta a ház másik részét is, ahol kialakítottak egy szolgálati lakást. 

1968-ban az általános iskolás gyerekeket nevelőotthonba helyezték át, majd az épület 14-18 éves lányok lakhelyeként szolgált és átnevezték Ifjúsági Leánynevelő Otthonnak, mely már 60 férőhellyel működött tovább, amely 1974-re már 62 főre duzzadt. 

A rendszerváltozásnak köszönhetően az egyház visszakapta egykori ingatlanát. Az épület jövőjével kapcsolatban az az elképzelés került elő, hogy az 1994-től szintén a református egyház fenntartásába kerülő Bethlen Gábor Református Gimnázium diákjai számára adjon kollégiumi elhelyezést. A nehézségek ellenére, az akkori igazgatónőnek Simon Tamásnénak köszönhetően a kollégium adományokból megújult és így 1998. december 6-án megnyitotta kapuját. A kollégium Szathmáry Lajosról lett elnevezve, aki vezető szerepet vállalt a város első középiskolai kollégiumának, a Tanyai Tanulók Otthonának 1938-as megalakulásában.  

2000-ben a Tiszántúli Református Egyházkerülettől, valamint az Ifjúsági és Sportminisztériumtól nyert anyagi támogatásokból felújították a kollégium tetőszerkezetét, a homlokzatot, a kiegészítő létesítményeket és a sportpályát. 2001-ben a tetőtér beépítésével bővítették a férőhelyek számát. 

A kollégium gyors hírnevet szerzett, a város összes középiskolájából laktak már itt tanulók, 2010-től pedig nagy létszámban érkeztek sportolók és érettségi utáni szakképzésben résztvevők a Vajdaságból. 

Jelenleg (2023/2024-es tanév) összesen 20 diák lakik a kollégiumban, akiknek nagy része a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium tanulója, de vannak a Német László Gimnázium tanulói közül is bent lakó diákok és a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola köreiből is. 2023-as tanévtől az épület nemcsak a Szathmáry Kollégiumnak ad otthont, hanem a szintúgy református egyházhoz tartozó Aranyossy Ágoston Református Szakiskolának is. 

Az alacsonylétszámnak köszönhetően a kollégiumi bentlakás nagyon családias légkört biztosít, ahol a 2024-es évek fejlesztésének köszönhetően kialakításra került egy közösségi szoba, melyben TV és darts tábla is megtalálható és az itt lakó közösség kikapcsolódását szolgáltatott elősegíteni. 

Közel száz éve nyújt a Klauzál utcai épület otthont, szállást az egyházi és állami gondozásban élőknek, illetve a városunkban tanuló vidéki diákoknak. Jelenleg a legkorábbi hagyományokat követve keresztyén értékrendben, szeretettel és szigorral igyekszik az itt dolgozó három nevelőtanár és egy pedellus felkészíteni a diákokat az életre. 

Írta: Pásztor Sándor

Felhasznált irodalom:

Szenti Csilla: A Szathmáry Kollégium rövid története in.: Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium Évkönyve 2016 – 2022. Megjelenik a református gimnázium háromszázadik évfordulóján 1723 – 2023.
Hódmezővásárhely 2022.

——————————

  • A kollégium nyitva tartása: hétköznapokon reggel 6.30 órától 22 óráig
    Hétvégén és tanítási (iskolai) szünetek idején a kollégiumban kifüggesztett rend alapján.