• Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.5-17-2017-00005

 • Projekt címe: Közös nyelvünk a csend

 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

 • A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.07.31.

 • Támogatás összege: 75 000 000 Ft

 • A projekt megvalósításába bevont köznevelési intézmények:

  • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (Hódmezővásárhely)
  • Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2.
  • Tel: 62/ 241-703 – Fax: 62/ 244-337 – E-mail: bgrg@bgrg.hu
  • Alapítás éve: 1723
  • OM: 029736

A projekt célja

Alapvető cél az iskolán belüli nem formális és informális programok fejlesztése, a programok működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése valamint azok megvalósítása révén a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a korai iskolaelhagyók számának csökkentése, a tanulók alap- és kulcskompetenciáinak valamint munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése. A méltányos köznevelés megteremtése, a képzettségi szint növelése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése, tartalmi, módszertani fejlesztések, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az egyenlőtlenségek csökkentését támogató beavatkozások, a tanulók alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, valamint a köznevelésben alkalmazott non-formális és informális szolgáltatások fejlesztése.

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium a projekt megvalósításával kíván hozzájárulni:

 • az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;
 • a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;
 • a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez;
 • új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez;
 • az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához;
 • a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztéséhez;
 • az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához;
 • az informális tanuláshoz szükséges terek iskolán belüli kialakításához.

Célunk olyan informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek:

 • eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítjuk az informális és nem formális tanulási lehetőségeket
 • megfelelő, nyitott teret biztosítunk és eszközökkel, tananyagtartalmakkal, módszertani anyagokkal segítjük az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot.

Vetélkedők, közösségfejlesztés

2019. szeptember 2. – Tanévnyitó

Iskolánk egyik legjelesebb ünnepi, közösségi alkalma a tanévnyitó ünnepség. Az iskola teljes közössége előre tekint a tanév jeles eseményeire: verssel, énekes és igei szolgálattal.

Így nemcsak a tanév közös indítása történik, hanem azon ünnepi alkalmak egyike, amikor a diákság számára az ünnep szerepét is tudatosíthatja a gimnázium.

Sajnos, manapság kevés olyan iskolai ünnepünk van, ahol a diákok a közösség tagjaként tapasztalhatja meg az elcsendesedés pillanatait. Iskolánk kiemelt gondot fordít arra, hogy az intézmény teljes közössége külsőleg is „ünneplőbe öltözzön”: hiszen a lányoknak a hagyományos matrózblúzt, iskolai nyakkendővel, a fiúknak a sötét nadrág-fehér ing és az iskolai nyakkendő viseletét írja elő. Emelkedett pillanatok azok, amikor a nemzeti, az iskolazászló, majd az iskolavezetés és az osztályok „átvonulnak” az Ótemplomba, ahol a tanév hivatalos nyitása megtörténik, a iskola teljes közössége számára.

2019. június 23. – Tanévzáró

Iskolánk egy legjelesebb ünnepi, közösségi alkalma a tanévzáró ünnepség. Az iskola teljes közössége tekint vissza a tanév jeles eseményeire: verssel, énekes és igei szolgálattal.

Így nemcsak a közösen eltöltött tanév lezárása történik, hanem azon ünnepi alkalmak egyike, amikor a diákság számára az ünnep szerepét is tudatosíthatja a gimnázium.

Sajnos, manapság kevés olyan iskolai ünnepünk van, ahol a diákok a közösség tagjaként tapasztalhatja meg az elcsendesedés, a visszatekintés és az emlékezés pillanatait. Iskolánk kiemelt gondot fordít arra, hogy az intézmény teljes közössége külsőleg is „ünneplőbe öltözzön”: hiszen a lányoknak a hagyományos matrózblúzt, iskolai nyakkendővel, a fiúknak a sötét nadrág-fehér ing és az iskolai nyakkendő viseletét írja elő. Emelkedett pillanatok azok, amikor a nemzeti, az iskolazászló, majd az iskolavezetés és az osztályok „átvonulnak” az Ótemplomba, ahol a tanév zárása megtörténik, a iskola teljes közössége számára.

2019. június 11. – Diáknap

Minden tanév végén megszervezik a 11.-es diákok, diáktársaik számára (9-10. évfolyam) a közösségépítő diáknapot.

Ebben az évben is, a játékos, kreatív vetélkedőn, a 9.-es diákok kaptak hangsúlyos szerepet, akik az iskola közössége előtt, először mutatkoztak be.

A közös osztályprodukcióhoz a szervezőktől témát, stílus-meghatározást kaptak segítségül. Nagy izgalommal készültek a jelmezes, táncos koreografált előadásra, amelyet az iskola közössége tapssal kísért figyelemmel.

A játékos vetélkedő után, tanár-diák sportmérkőzésekre került sor, nagy sikerrel.

2019. április 16. – Készülődés Bethlen estre II.

Iskolánk hagyománya, hogy minden tanévben megrendezésre kerül műsoros estünk a Bethlen-est. (ebben a tanévben április 25-26-án)

A hagyományainknak megfelelően, az európai és a magyar kultúra nagyjait idézzük meg. A mesejátéktól kezdve a megzenésített szerelmes verseken át a lélekemelő zenéken és a mozgásművészeten keresztül Goldoni és Molière komédiájáig ível majd az est kulturális kínálata.

Az est zárásaként a 10.C osztály diákszínpadosai, Molière: Dandin György, avagy a plázacica és a megcsalt férj. Pontosabban Moliejecske Dandin Gyujika, avagy a plázacicácska és a megcsalt férjecske. Lávcsííí egy felvoncsiban. Fojdította Illyéske Gyulácska, játszócskázódik Dandin Gyurika kecója, a pláza háza előtt, Hódmezőcske-Vásájhelyecskén láthatjuk majd, Simon Ferenc tanár úr rendezésében.

A készülő darab kulisszái mögé pillantottunk be április 16-án.

2019. április 15. – Készülődés Bethlen estre I.

Iskolánk hagyománya, hogy minden tanévben megrendezésre kerül műsoros estünk a Bethlen-est. (ebben a tanévben április 25-26-án)

A hagyományainknak megfelelően, az európai és a magyar kultúra nagyjait idézzük meg. A mesejátéktól kezdve a megzenésített szerelmes verseken át a lélekemelő zenéken és a mozgásművészeten keresztül Goldoni és Molière komédiájáig ível majd az est kulturális kínálata. Az 5.A.  Értékes vagy! c. Max Lucado meséjét viszi színpadra. A darab elején várhatóan a diákok rajzaiból és fogalmazásaiból összeállított videót (slideshow) tekintheti meg a közönség, amely Nagy Dániel 10. C osztályos tanuló munkáját dicséri.

A színpadi kellékeket a diákok Kőhegyi-Kis Ágnes tanárnőveltechnika órákon készítik, a tánckoreográfiát pedig Rácz Ildikó tanárnő készíti az osztállyal.

A készülő darab kulisszái mögé pillantottunk be április 15-én.

2019. április 5. – Tornyai fizika verseny

Iskolánk, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium 2019. április 5-én és 6-án rendezte meg a XXIII. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Versenyt a református középiskolák számára.

A versenyen ezúttal 12 gimnázium 48 versenyzője vett részt. Ebben az évben 2 evangélikus (Orosháza, Bonyhád) iskola képviseltette magát, határon túli vendégeink azonban nem voltak. A diákok évfolyamonkénti bontásban versenyeztek. A feladatsorokat idén is a Szegedi Tudományegyetem Fizika Intézetének oktatói alkották meg: Dr. Dömötör Piroskát, iskolánk egykori, korábban Tornyai versenyen is szépen szereplő diákját Dr. Varga Zsuzsanna ny. egyetemi docens segítette, aki 20 éven keresztül volt az egyik feladatkitűzőnk. Versenyünk rangját jelzi, hogy a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban (KöMaL) az utóbbi majd’ két évtizedben 42 „tornyais” feladatot is kitűztek. Ismét magas színvonalú előadásokkal fogadtuk vendégeinket.

Péntek délután előbb a friss Széchenyi-díjas, Dr. Kiss L. László akadémikus, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója A Tejútrendszer felfedezése: a Gaia európai űrobszervatórium eredményeiből” címmel tartott lehengerlő stílusú és tartalmú előadást. A hallgatóság nemcsak az asztrofizika legújabb kutatási eredményeibe pillanthatott be, hanem pályaválasztásához is ötleteket, biztatást kaphatott. Mindemellett főigazgató úr felhívta a figyelmet a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia válogatóján való részvételre, ahol az idén is remekül szerepeltek a református gimnáziumok diákjai: a 15 fős olimpiai keretnek hárman is tagjai. Ezt követően a résztvevők megkoszorúzták a verseny névadója, Tornyai Sándor domborművét az első emeleti folyosón. Még vacsora előtt régi kedves vendégelőadónk, a napokban 80. születésnapját ünneplő Dr. Radnai Gyula ny. egyetemi docens (ELTE Anyagfizikai Tanszék) a 100 éve elhunyt Eötvös Lorándról szólt a diákokhoz és tanáraikhoz, a nemrégiben újra felfedezett előadási jegyzetei köré szervezve mondandóját. A tanárok este kötetlen szakmai beszélgetés keretében folytathatták az ismerkedést a tudományos kutatások jelenlegi állapotával, hiszen előadóink is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

A dolgozatok megírására szombat délelőtt 3 óra állt a tanulók rendelkezésére. Közben a tanárok szakmai programon vettek részt. Először a Mozaik Kiadó digitális oktatóprogramjával, a mozaWeb-bel ismerkedhettünk meg, majd városunk országosan elismert nyugalmazott fizikatanára, Dr. Márki-Zay János kísérleti bemutatóját, saját fejlesztésű fizikai szemléltető eszközeit tekinthették meg a kollégák. Mindemellett A Maxim Könyvkiadó kitelepült standján Ebéd után a tanárok a versenydolgozatok kijavításával voltak elfoglalva. A diákok részére először Márki-Zay tanár úr megismételte délelőtti, tanároknak tartott bemutatóját, majd a Baár-Madas Református Gimnázium diákjai mutatták be részecskedetektor-építő projektjüket tanáruk, Horváth Norbert koordinálásával.

Koradélután Dr. Stonawski Tamása Nyíregyházi Egyetem Műszaki alapozó, fizika és gépgyártástechnológia tanszékének főiskolai adjunktusa: „Trükkös fizika” címmel tartott kísérleti bemutatót. A bemutatón hasonló című, a Mozaik Kiadónál megjelent könyvének kísérleteiből adott ízelítőt.

A zárásra és az eredményhirdetésre a kísérleti bemutatót követően került sor. A verseny magas színvonalú volt a győztesek mindegyike reprezentatív országos versenyeken (OKTV, Szilárd Leó Fizikaverseny, Mikola Verseny, Nemzetközi Fizikai Diákolimpia) is kiemelkedő eredményt ért el. Az évfolyamonkénti első négy helyezett a Mozaik és a Maxim Kiadónak köszönhetően könyvjutalomban, ugyanők, s további 4-4 helyezett oklevélben részesültek. Az első 3 helyezett minden évfolyamon a Mozaik Kiadótól különböző időtartamú mozaWeb licenszet kapott.

2019. február 28. – Iskolatörténeti vetélkedő

2019. február 28-án rendeztük a hagyományos Bethlen iskolatörténeti verseny szóbeli fordulóját. A versenyen a kilencedik évfolyam diákjai vesznek részt, osztályonként 2-2 3 fős csapattal, azok, akik az írásbeli fordulón a legjobban teljesítenek.

Játékos feladatokon keresztül adtak számot, hogy mit tanultak Bethlen Gáborról és az iskola történetéről, volt puzzle, totó, villámkérdés és kreatív dráma feladat.

Nagyon fegyelmezett szóbeli forduló volt, minden versenyző igyekezett a legjobb teljesítményt nyújtani. A nyertes csapatok oklevelet, illetve minden résztvevő emléklapot kapott. A március 15-i iskolai ünnepségen a legjobban szereplő csapatok – a gimnázium teljes közössége előtt – könyvjutalmat is átvehetnek az iskola igazgatójától.

2018. október 13. – 1956-os történelmi projektnap

Iskolánk minden tanévben történelmi projektnapot szervez, az 1848-49-es vagy az 1956-os események kapcsán. A rendezvény célja, a hagyományos történelemoktatás keretein túl, más módszerekkel megtanítani a történelmi ismereteket. Az 1956-os vásárhelyi eseményeknek iskolánk egykori tanárai és diákjai is részesei voltak, így a gimnázium falain belül is őrzünk emlékeket. A bethlenes és helyi emlékek bemutatásában és a feladatok összeállításában segítségünkre voltak iskolánk jelenlegi és volt történelemtanárai is. Míg a 9-11.-es diákok, a történelmi akadályverseny keretében  az iskolai és a városi emlékek nyomába eredtek, addig kisgimnazistáink a kézműves foglalkozáson 56-os zászlókat festettek. A méltó megemlékezésben az Emlékpont (vásárhelyi történelmi múzeum) és a helyi Levéltár dolgozói is fontos feladatot vállaltak, bemutatva az 50-es évek hétköznapjait.

2018. május 25. – Garzó Imre fizikaverseny

1999 óta rendezi meg iskolánk a gimnázium fizikaszertárának alapítójáról elnevezett Garzó Imre Városi Fizikaversenyt. A verseny a városi fizika munkaközösség kérésére indult, így alapvetően a hódmezővásárhelyi kistérség általános iskoláinak hetedikes és nyolcadikos diákjait célozza meg, ugyanakkor Szentesről és a makói kistérségből is több iskolából érkeznek kiváló diákok. A verseny tisztasága érdekében iskolánk diákjai nem vesznek részt rajta. A feladatokat 18 éven keresztül iskolánk egykori kiváló fizikatanára, Nagy Tibor tűzte ki, az elmúlt két évben pedig Berecz János. Az eddigi húsz versenyen több mint 600 versenyző vett részt, s az első versenyek résztvevői mára már végzett mérnökök, orvosok, tanárok. Minden versenyző emléklapot, illetve mindkét kategória legjobbjai oklevelet és könyvjutalmat kapnak. A legjobb hetedikes versenyzők az évek során különböző felvételi kedvezményeket kaptak iskolánk emelt óraszámú matematika – fizika – informatika tagozatára.

2018. május 24. – Diáknap

Minden tanév végén megszervezik a tizenegyedikes diákok 9-10. évfolyamos diáktársaik számára a közösségépítő diáknapot. Ebben az évben is, a játékos, kreatív vetélkedőn a 9.-es diákok kaptak hangsúlyos szerepet, akik az iskola közössége előtt először mutatkoztak be. A közös osztályprodukcióhoz a szervezőktől témát, stílus-meghatározást kaptak segítségül. Nagy izgalommal készültek a jelmezes, táncos koreográfia előadására, amelyet az iskola közössége tapssal kísért figyelemmel. A játékos vetélkedő után tanár-diák sportmérkőzésre került sor, majd az esti órákban diákkoncert volt az iskola udvarán.

2018. május 7. – Imolya Sándor matematika verseny

Iskolánk 1991-ben rendezte meg először a „Matematikával a Bethlenbe”versenyt a nevében is megfogalmazott céllal, vagyis, hogy felkutassa, és felvételi kedvezményhez juttassa matematika-fizika (- informatika) tagozatán a város és környéke legjobb hetedikes diákjait. A verseny megálmodója és 2004-ben bekövetkezett haláláig fő szervezője Imolya Sándor tanár úr volt, ezért neveztük 2005-től Imolya Sándor Matematikaversenynek. A verseny két részből áll: az írásbeli forduló után a legjobbak (rendszerint 12 diák) vesznek részt a szóbeli megmérettetésen, s a két fordulóban szerzett pontok összesítésével alakul ki a végső sorrend. Az írásbeli dolgozatokat a kísérő tanárok, illetve iskolánk matematika munkaközösségének tagjai javítják, a szóbeli fordulót a versenyszervező, rendszerint a munkaközösség-vezető (az utóbbi 5 évben Udvari Zsolt) irányítja, gimnáziumunk diákjainak bevonásával. A verseny időpontja bő két évtizeden át a magyar érettségi napja volt, ettől a tanévtől viszont ősszel és nyolcadikosok számára került meghirdetésre.

2018. március 10. – Iskolai projektnap

Tanévenként egy tanítási napon projektnapot tartunk, hogy a Gimnázium 5-11. évfolyamra járó diákjai, alaposan megismerjék valamelyik fontos történelmi esemény általános jellemzőit és az ahhoz tartozó helyi sajátosságokat. Ezért kapcsolódott ez a projektnap legtöbbször március 15-höz, de 2016-ban az 56-os forradalom 60. évfordulója adott aktualitást a történelmi megemlékezés informális megvalósításának.

Célunk, hogy játékos formában, a városunkban található emlékhelyeket és egyéb lehetőségeket (pl. Levéltár, Emlékpont, adott személyről elnevezett utca) felkeresve a tanulók motiváltabbak legyenek az ünnepek méltó megünneplésében.

Az 5-7. évfolyamosok a Gimnázium épületében maradtak és történelmi témájú kézműves foglalkozásokon vettek részt.

A tanulók további motivációját erősítve, a pontverseny 1-3. helyezett osztályát tortával jutalmaztuk meg.

2018. március 8. – Bethlen – est (előkészületek 2.)

Iskolánk hagyománya, hogy minden tanévben megrendezésre kerül műsoros estünk a Bethlen-est.  (ebben a tanévben április 23-24-én)

Estünkön a hagyományainknak megfelelően, az európai és a magyar kultúra nagyjait idézzük meg. A görög mitológiától Mátyás királyon és Szigligeti Ede színművén, továbbá a változatos zenéken és mozgáson keresztül Moliere komédiájáig ívelt ezévi kulturális kínálatunk.

Az est zárásaként a 9.C osztály diákszínpadosai, Molière Scapin furfangjai, avagy Skype kópéságai, vagyis taekwondos, bitcoinos és skype-izós trollkodás című egyfelvonásosát láthatjuk majd, Simon Ferenc tanár úr rendezésében.

A készülő darab kulisszái mögé pillantottunk be március 9-én.

2018. március 8. – Bethlen – est (előkészületek 1.)

Iskolánk hagyománya, hogy minden tanévben megrendezésre kerül műsoros estünk a Bethlen-est.  (ebben a tanévben április 23-24-én)

A hagyományainknak megfelelően, az európai és a magyar kultúra nagyjait idézzük meg. A görög mitológiától Mátyás királyon és Szigligeti Ede színművén, továbbá a változatos zenéken és mozgáson keresztül Moliere komédiájáig ívelt ezévi kulturális kínálatunk.

10.A társulata Szigligeti Ede Liliomfi című darabját adja majd elő Kun Márta tanárnő, osztályfőnök rendezésében.  A készülő darab kulisszái mögé pillantottunk be március 8-án.

2018. március 1. – Bethlen – verseny

2018.március 1-én rendeztük a Bethlen iskolatörténeti verseny szóbeli fordulóját. A versenyen a kilencedik évfolyam diákjai vettek részt, osztályonként 2-2 3 fős csapattal. Játékos feladatokon keresztül adtak számot, hogy mit tanultak Bethlen Gáborról és az iskola történetéről, volt puzzle, totó, villámkérdés és kreatív dráma feladat. Az elmúlt évek legizgalmasabb szóbeli fordulója volt, ami a pontszámokat illeti, sokáig volt holtverseny az első helyen, majd egy nevető harmadik szerezte meg a győzelmet.

Kirándulások, látogatások

2019. október 25. – Nyitott templomok napja

Az Ótemplomi Református Egyházközség és fenntartásában lévő intézményei, így a mi iskolánk is csatlakozott a Nyitott templomok (más elnevezéssel Ars Sacra) fesztiválhoz.

Az Ótemplomban ezen a délutánon 16 órakor kezdődő rendezvényen, bárki részese lehetett a templomi programnak. A 3 intézmény diákjai adtak műsort, majd szülőkből, nagyszülőkből álló ad hoc kórus énekelte el Szőnyi Benjámin énekét, a 243. dicséretet. A lelket melengető műsorszámok között tanárok, pedagógusok tettek bizonyságot Istenről.

A templomi program helytörténeti előadással és a Terebes Zenekar koncertjével zárult. Az előadás idején, – a templom körüli zöld területen – gyermekek számára kézműves foglalkozást zajlott

2019. október 18. – Nyitott bíróság napja

Iskolánk közössége a helyi, Városi Bíróság nyílt bírósági napjára kapott meghívást. Az Európai Tanács miniszteri Bizottságának döntése alapján, minden év októberében egész Európában megrendezik a Polgári Igazságszolgáltatás Európa Napját.

A Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elnöke ebben az évben olyan programot állított össze, amely érdekelheti és közvetlenül is érintheti a 14-18. éves diákokat.

Iskolánkat a 11. C osztály képviselte, közösségépítő és nevelési célzattal. hiszen ebben az osztályban gyakran felmerül a diákcsíny kérdése, ennek témája.

A diákok figyelemmel hallgatták a bírók beszámolóit, amelyben fiatal elkövetők tetteiről számoltak be, kiemelve a szórakozóhelyeken, rendezvényeken elkövetett bűnesetek tárgyalásait emelték ki. Úgy vélem szükségesek az ilyen alkalmak, amikor az iskola keretei közül kilépve, informatív eljárásokkal tanulhatnak a diákok, szakemberektől.

2019. október 4. – 6. – Aradi kerékpártúra

Október negyedikén végzős diákjaink közül tizenegy fő és három pedagógus ebben az évben is kerékpárra szállt, hogy az aradi tizenhárom emlékére Hódmezővásárhelyről Aradra kerékpározzon, hasonlóan a zarándokokhoz, akik testük fáradságával készítik fel lelküket a mindennapokon felülemelkedővel való találkozásra.

Az út három napig tartott: először Battonyáig kerekeztünk, út közben a mezőhegyesi lovardával ismerkedtünk meg. A második napon a határ átlépése után Világosig, a mai nevén Siriáig kerékpároztunk, körülbelül 65 km-t megtéve. Ott a hajdani Bohus-kastélyban kapott helyet a helytörténeti múzeum, amelynek egyik kiállítótermében láthattuk a hajdani honvédok fegyvereit és személyes tárgyait, valamint az asztalt, amely körül a fegyverletételről szóló tárgyalások folytak. A világosi várból letekinthettünk a szőllősi síkra, ahol az orosz sereg előtt a kivérzett magyar sereg letette a fegyvert 1849-ben. A harmadik napon Aradra kerékpároztunk, ahol a mai napig őrzik az 1848-49-es ostrom és a kivégzések emlékét. Felkerestük az emlékhelyeket, és elhelyeztük koszorúnkat a Vesztőhelyen, ahol 11 vértanú hamvai nyugszanak. Aradon járva, mi, vásárhelyieknek egy saját hősünkről is megemlékezünk: az 1989-decemberi romániai felkelés idején a rászorulóknak segélyt szállító Tóth Sándort a Maros városi hídján érte halálos találat. A Maros-parton sétány neveztek el róla, ottani kopjafájánál rá emlékezve koszorút helyeztünk el.

Az időjárás ugyan próbára tett mindenkit, mert hideget, szelet, esőt egyaránt el kellett viselnünk. De a résztvevők egymást támogatva, jókedvűen végig kerekezték a 200 kilométert, és végül megérthették a tizenhárom vértanú örökségét: a hűséget, kitartást, elkötelezettséget egy ügy mellett.

A résztvevők: a 12. A osztályból Budinchevics Anna, Szabó Zsófi és Varga-Tóth Blanka, a 12.B-ből Berezvai Anna, Fekete Tamás és Majsai Veronika,  a 12.C-ből Faragó Rebeka, Joó Karina, Lázár Balázs, Zsóri Csenge, illetve a 11.C-ből Koczkás József. Kísérő kollégák: Berecz János, Szabó Ildikó és Vincze Szabolcs.

A túra létrejöttét támogatta a Rákóczi Szövetség, a Drótszamár kerékpárüzlet, a Virágvarázs virágüzlet, Kovács Csapó Anikó kollégánk, illetve azok a diákok, akik a jótékonysági süteményvásárra süteményt készítettek, vagy ott vásároltak.

2019. június 13. – Mártélyi túra

Minden tanév végén iskolánk diáksága és tanárai, a Hódmezővásárhelyhez közeli Mártélyra túrázik. A gyalogtúra közben meghatározott állomásokon, az osztályok természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kapnak.

A mártélyi, természeti környezetben, informatív lehetőség nyílik a tananyagegységek elsajátítására. Diákjaink örömmel vettek részt a kiránduláson, melynek utolsó állomása, hagyományosan a holt-tiszai kenuzás. Sajnos ebben az évben a Holt-Tisza áradása miatt nem tudtuk ezt magvalósítani. (csak egy rövidebb, kijelölt szakaszon zajlott a túra)

A program nemcsak az informatív környezeti nevelés nagyszerű eszköze, hanem a közösségépítő-és formáló alkalom is, mind a diákság, mind a tantestület számára.

2019. június 6. – Látogatás a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolában

2019. június 6-án kora reggelén, a Szőnyi Iskolába mentünk, hogy (látogatók: iskolalelkész, 2 szaktanár és az ig.helyettes) két, – már általunk (és a kunhegyesi iskolában kipróbált – tanóra megtartása volt, A vihar lecsendesítésének bibliai történetéhez kapcsolódva.

A projektből olyan részt választottunk, amely bármilyen tanulócsoport számára befogadható és nem szükséges hozzá előismeret. Iskolalelkészünk áhítatát, közös énekkel kezdte, amely nagyon tetszett a gyerekeknek. Bekapcsolódtak az éneklésbe, majd figyelemmel hallgatták a bibliai történetet. A záróéneket már Ők is ismerték és lelkesen énekeltek. Először a történethez kapcsolódó földrajzórát tartotta meg a kolléga a 7. osztályosoknak (16 fő). A Galileai-tenger vidékének időjárási viszonylatait ismerték meg diákok. Sok érdekes animált felvételen láthatták, hogy mi az oka annak, hogy ezen a területen a hirtelen érkezik a vihar. A 8. osztályosoknak (20 fő), a kollégánk fizikaórán, A viharról a fizika tudományának szemszögéből beszélt. A diákoknak nagyon tetszettek a különleges kísérletek: pl. ők készíthettek is szívószálas szélforgót. A fizikaórán az is kiderült hogyan védekezzünk a villámláskor és miért, mitől féltek igazán Jézus tanítványai a viharban.

Nagyon értékes volt ez az egész napos szakmai műhelymunka, Szőnyi iskola diákságával.

2018. október 18. – Látogatás a Kunhegyesi Református Iskolában – műhelymunka

Téma: A működő projektek bemutatása más intézményekben, más református iskolákban 2018. október 18-a kora reggelén, Kunhegyesre indultunk, hogy a helyi református általános iskolába látogassunk. (látogatók: iskolalelkész, 2 szaktanár és az igazgatóhelyettes) Látogatásunk célja két, – már általunk kipróbált – tanóra megtartása volt, A vihar lecsendesítésének bibliai történetéhez kapcsolódva. A projektből olyan részt választottunk, amely bármilyen tanulócsoport számára befogadható és nem szükséges hozzá előismeret. A kunhegyesi kollégák nagyon kedvesen fogadtak bennünket, érkezésünkre mindent előkészítettek. A két tanulócsoport a gyülekezeti teremben várta az áhítat kezdetét. Iskolalelkészünk áhítatát gitárral kísért énekkel kezdte, amely nagyon tetszett a gyerekeknek. Bekapcsolódtak az éneklésbe, majd figyelemmel hallgatták a bibliai történetet. A záróéneket már ismerték és lelkesen énekeltek. Először a történethez kapcsolódó fizikaórát tartotta meg a kolléga a 8. osztályosoknak (23 fő). A viharról a fizika tudományának szemszögéből beszélt. A diákoknak nagyon tetszettek a különleges kísérletek: pl. ők is készíthettek szívószálas szélforgót. A fizikaórán az is kiderült hogyan védekezzünk a villámláskor és miért, mitől féltek igazán Jézus tanítványai a viharban. A 7. osztályosok (20 fő), a Galileai-tenger vidékének időjárási viszonylatait ismerték meg földrajzórán. Sok érdekes animált felvételen láthatták, hogy mi az oka annak, hogy ezen a területen a hirtelen érkezik a vihar. A tanórák után az óramegbeszélésre és szakmai tapasztalatcserére került sor, a kunhegyesi kollégákkal, majd az iskola történetéről a diákság összetételéről beszélgettünk. Nagyon értékes volt ez az egész napos szakmai műhelymunka, a kunhegyesi iskola tantestületével és diákságával.

2018. október 4 – 6.

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is útnak indult kerékpárral iskolánk végzőseinek egy csoportja, hogy október 6-án emlékezzenek Aradon a 13 vértanú tábornokra. Október 4-től három napon át kerékpároztak, megtettek több mint 200 kilométert. Világoson betekintettek a Bohus-kastélyba, ahol a fegyverletételi szerződést aláírták 169 évvel ezelőtt, részt vettek a gyászmisén és a koszorúzáson a Vesztőhelyen.

2018. szeptember 15. – Nyitott templomok napja

Az Ótemplomi Református Egyházközség és fenntartásában lévő intézményei, így a mi iskolánk is csatlakozott az Ars Sacra Fesztivál keretein belül megrendezett Nyitott templomok napja rendezvényhez. Az Ótemplomban ezen a délutánon 16 órakor, a fúvós fanfár elhangzása után bárki részese lehetett a templomi programnak. A három intézmény diákjai adtak műsort, majd szülőkből és nagyszülőkből álló ad hoc kórus énekelte el Szőnyi Benjámin énekét, a 243. dicséretet. A lelket melengető műsorszámok között pedagógusok tettek bizonyságot Istenről. A templomi program helytörténeti előadással és a Terebes Zenekar koncertjével zárult. Az előadás idején, a templom körüli zöld területen, a kisgyermekek kézműves foglalkozáson vehettek részt.

2018. június 13. – Mártélyi túra

Minden tanév végén iskolánk diáksága és a tantestülete a Hódmezővásárhelyhez közeli Mártélyra túrázik. A gyalogtúra közben meghatározott állomásokon az osztályok természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kaptak. Ebben a tanévben a földrajzi meghatározó kérdéseket – a pályázati lehetőségekből adódóan – informatikai eszközökkel (tabletekkel) kellett megoldani a diákoknak. A mártélyi természeti környezetben informatív lehetőség nyílt a tananyagegységek elsajátítására. Diákjaink örömmel vettek részt a kiránduláson, melynek utolsó állomása a holt-tiszai kenuzás volt. A program nemcsak az informatív környezeti nevelés nagyszerű eszköze, hanem közösségépítő és – formáló alkalom is. A túrán 300 fő vett részt.

Idegen nyelvi teaház

(angol, német, francia, olasz)

Az idegen nyelvi teaház programunk célja, hogy teakészítés közben, kellemes, laza környezetben fórumszerű beszélgetéseket indítsunk különböző témákban, úgymint vásárlás, környezetvédelem, infokommunikációs eszközök, kirándulás, utazás, szinkronizálatlan filmek megtekintése. A résztvevők így közös cél érdekében hatékony mikroközösséget alkotnak, fejlődik spontaneitásuk idegen-nyelvhasználatuk során.

2019. november 25.

2019. november 19-én az angol nyelvi munkaközösség diákjaink számára Scrabble-partyt hirdetett, amelyre 3 csapat jelentkezett.

A kreativitásra és az angol nyelv szókincsére épülő társasjáték az informatív tanulás egyik értékes eszköze. Ez a délután jó példája volt annak az eljárásnak, amelyet a tantermen kívüli játékos-oktatás hozhat a diákok számára.

A verseny eredményes volt, hiszen a résztvevő diákok nagyon jól érezték magukat. Jutalmukat, – a reggeli áhítaton – az iskola közössége előtt vehették át.

2019. április 11.

A holland cserekapcsolatunk kezdetétől kialakult gyakorlat, hogy az utolsó nálunk töltött napon előadásokkal, fogadással és táncházzal kedveskedünk a vendégeinknek és egyben elbúcsúzunk tőlük a hazautazásuk előtt. Néhány éve hirdetjük a környékbeli általános iskolákban is a részvételi lehetőséget: angol nyelvű jelenetek, versek, dalok előadására hívjuk a tanulókat. Sajnos, az idén általános iskolai tanuló nem jelentkezett, de saját diákjaink szép számmal vettek részt az eseményen előadóként, nézőként és segítőként (akik főleg a termek berendezésében és a visszapakolásban segítettek).

A műsort egy vásárhelyi citeraművész hangszerbemutatójával kezdtük, aki a diákokat is bevonta a hangszeres játékba. Majd átadtuk a prezentáció-készítő verseny győzteseinek a jutalmakat. Ezután az angol nyelvű mesejelenet előadása következett – az egyik kollégánk rendezésében, tizedikes angolcsoportjának tagjaival. A következő műsorszám a holland csoport négy tagjának ének-előadása volt, majd a gitárszakkör műsora következett, akik közös éneklésbe is bevonták a közönséget.

Az egyik holland tanár kolléga dalt tanított a csapatnak.

Ezek után vendégül láttunk mindenkit szendvicsekkel, süteményekkel, üdítőitalokkal, majd néptáncosaink táncházba invitálták a diákokat.

Nagyon jó hangulatban telt a délután: úgy láttuk, a holland diákok szép élményekkel tértek haza.

2019. április 4. Húsvéti verseny angol nyelven

A meghívottak korosztálya – más eseményekhez hasonlóan – abba a koncepcióba illeszkedik, hogy a környékbeli általános iskolásokkal szeretnénk megismertetni a gimnáziumot – a beiskolázási mutatók növelésének érdekében, ezért a 7. és 8. évfolyamos diákoknak hirdettük a versenyt. Természetesen, a saját, hasonló korú diákjaink is részt vehettek, így 30-an versenyeztek összesen.

Első feladatként plakátot készített minden csapat az ünneppel kapcsolatban. A plakátokat kiállítottuk a verseny helyszínén. A helyszínen megoldott feladatok: Kahoot – feleletválasztós teszt (húsvéti kvíz), kódfejtés, anagrammák megoldása és recept-kiegészítés; húsvéti hagyományok különböző országokban: az ország nevek és hagyományok összepárosítása; keresztrejtvény, szókereső, betűtéglák; húsvéti viccek kiegészítése; festett kartontojások keresése az iskolaudvaron.

A feladatok megoldása után a gyerekeket vendégül láttuk idősebb diákjaink által készített süteményekkel, miközben értékeltük a feladatokat és elkészítettük az okleveleket. A legjobbak könyvjutalomban részesültek, valamint – az eseményhez illően – mindenki kapott egy-egy csokitojást vagy más húsvéti figurát.

2018. április 26.

A foglalkozás célja a szókincsbővítés, igeragozás gyakorlása. Ehhez Irmela Brender: Ich mit dir und du mit mir című gyermekversét alkalmaztuk. Cél volt még a digitális kompetencia, a kulturális-, és szociális kompetenciák fejlesztése, nyelvi kommunikáció fejlesztése, szövegértési kompetenciák fejlesztése. A versfeldolgozáson kívül német nyelvű memóriajátékot, akasztófa- játékot játszottunk, szöveget egészítettünk ki megadott szavakkal; mindehhez az interaktív táblát és feladatlapokat használtunk.

2018. március 12.

A mai napon német nyelvű filmet tekintettünk meg a résztvevőkkel. A filmezés célja, hogy ismerkedjünk az adott idegen nyelvi terület kultúrájával, szokásaival. Így a diákok kulturális, interkulturális ismeretei bővültek, hallott szövegértési kompetenciáik fejlődtek. A film feldolgozása során a történettel, szereplőkkel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk.

2018. február 20.

Foglalkozásunk ma a francia nyelvet tanulókat érintette. Egy filmet néztünk meg velük, majd ez után került sor a film feldolgozására, kérdések és válaszok formájában. E feladat a résztvevők interkulturális kompetenciáit fejlesztette és jó gyakorlat volt a hallott szövegértés feladatának gyakorlására is. A gyerekek betekintést kaphattak a francia kultúrába.

2018. február 13.

A mai foglalkozásunkat a Pancake Day (palacsinta nap) – versenynek szenteltük. Alkalmunk célja ország-ismereti tudás bővítése, a célnyelvi országok kultúrájának megismerése volt a célja. Hallott és olvasott szövegértés kompetenciájának fejlesztése, kommunikáció fejlesztés, kooperatív technikák alkalmazása, kreativitás és kézügyesség fejlesztése valósult meg az alábbi feladatok megoldásával: olvasott szöveg értelmezése feletválasztós teszttel, 13+1 totó a húshagyó keddi hagyományokról, szókereső, kódfejtés, összekevert recept, képek és kifejezések párosítása, verstanulás, puzzle, palacsintadobálás.

2017. november 22.

A mai foglalkozás témája a külföldi cserediák kapcsolataink bemutatása. Holland és német testvériskolai kapcsolataink és angliai utazások, rotary diákok úti élményei adták az alapot a prezentációk készítéséhez és megtekintéséhez. Ezzel az összetett feladattal a hallott és olvasott szövegértési kompetenciákat, a helyesírási készséget, valamint az előadói készséget fejlesztettük, természetesen a tanult idegen nyelven.

2017. november 21.

Az Idegen nyelvi teaház első foglalkozásán a németül tanulók számára rendeztünk ország-ismereti vetélkedőt. Számos, színes, érdekes feladat megoldásával töltöttük az időnket, úgymint: történelmi totó, földrajzi kvíz, vaktérkép használata, látnivalók párosítása képekkel, lyukas szöveg kiegészítése, Activity. Ezek a játékos feladatok a résztvevő gyermekek digitális kompetenciáit, kulturális ismereteit bővítette, valamint fejlesztette szociális, kommunikatív, szövegértéses, interkulturális készségeiket is.

Diákcsere-program

2019. október 14. – 18.

2019. október 14-én iskolánk 23 tanulója indult útnak két kísérő tanárral a hollandiai Gouda felé, hogy az éves csereprogramunk első részét teljesítsük a Driestar College nevű református testvériskolánk meglátogatásával. A diákok többsége tizenegyedikes, csak egy tizedikes volt közöttük.

Goudába érkezésünkkor vendéglátóink tízóraival vártak minket az iskolában, és a korábbi internetes kapcsolatfelvétel után megkezdődhetett a személyes ismerkedés. Egy nagyon hasznos ismerkedési gyakorlat során minden magyar és holland diák bemutatkozott egymásnak angol nyelven, valamint a holland tanulók diavetítéssel mutatták be városukat, Hollandiát és a holland népi hagyományokat, jellemvonásokat. Ezt követően a holland-magyar párok hatfős csoportokba rendeződve indultak városnéző túrára. A vendéglátók kapták feladatul, hogy kalauzolják a magyar diákokat a városban és bemutassák a legfontosabb nevezetességeket, többek között a régi és az új városháza épületét, a sajtot formázó mozit, a főteret, a mázsaházat, egy ostyakészítő műhelyt. A program végeztével a holland családok hazavitték a vendégeiket.

Másnap Rotterdamba utazott a csoport, ahol először hajóról, majd egy kilátótoronyból ismerkedtünk a rendkívül modern várossal és a hatalmas kikötővel. A hajón többnyelvű idegenvezetést hallhattunk. A továbbiakban ellátogattunk egy nemrégiben épült bevásárlóközpontba. Nagyon megfogott mindenkit a rotterdami épületek sokszínűsége és a tervezés ötletessége.

A következő napot a goudai Szent János templomban kezdtük, ahol kiválóan képzett idegenvezetők meséltek a gyönyörű, festett üvegablakokon ábrázolt bibliai történetekről és Gouda, valamint Hollandia történelméről. Ezt követően könnyű ebédet rendeztek vendéglátóink az iskolában. A délutánt a holland tanár kollégák meghagyták családi programok, vagy a diákok saját programjainak szervezésére.

Az amszterdami kirándulás sem maradhatott el – különbusszal utaztunk, ahogy Rotterdamba is. Közlekedési nehézségek miatt hosszabb ideig tartott az út a tervezettnél, így kevesebb szabadidőt kaptak a diákok, de sikerült időben megérkeznünk a királyi palotához, amelyet nemrégiben nyitottak meg a turisták számára. Négy csoportban vettünk részt idegenvezetésen és tekinthettük meg a palota impozáns termeit, miközben diákjaink művészettörténeti és történelmi ismeretei is gyarapodtak. A következő programunk vízibiciklizés volt az amszterdami csatornákon, négyes csoportokban. Minden csapat kapott egy feladatlapot, amelyet a túra alatt kellett kitölteni.

Minden napra feladatul kapták a diákok fényképek és videók készítését, amelyeket az utolsó napon mutattak be. Emellett – az utolsó nap fő programjaként – holland játékokat hoztak be a szervezők az iskolába és a gyerekek négyes csapatokban versengtek egymással. Miután mindegyik játékkal végeztek, a csoportok megkapták a megfelelő jutalmukat. Ezt követte a holland diákok által ügyesen összeállított könnyű ebéd. Néhányan még sportoltak egy kicsit, majd elköszöntünk és elindultunk a repülőtérre.

Diákjaink következő feladata a beszámolók elkészítése Word vagy PPT formátumban. Az áprilisi, magyarországi találkozásig tartják a kapcsolatot a holland társakkal.

Bár nem hosszú időt töltöttünk hazánktól távol, még ez alatt a néhány nap alatt is érezhetően fejlődött a diákok beszédkészsége és nyelvi magabiztossága, valamint nagy érdeklődéssel és nyitottsággal ismerkedtek a holland kultúrával, miközben a holland-magyar párosok tagjai közeli baráti kapcsolatba kerültek egymással.

2018. október 8 – 12. 25 fős magyar diákcsoport goudai látogatása

Református testvériskolánk, a Driestar College diákjai látták vendégül iskolánk tanulóit. Első programként Goudával ismerkedett meg a holland diákok vezetésével, majd karamellás ostyát készítettek az egyik ostyasütő műhelyben. Lelkes idegenvezető kalauzolt minket a Szent János templomban. Az iskolában angol nyelvű matematika- és hittanórán vettünk részt, majd buszos, illetve hajókirándulás keretében Rotterdam városával és nagyszabású kikötő építkezésével ismerkedtünk. Amszterdamba is kirándultunk, ahol a Rijskmuseum legfontosabb műkincseit tekintettük meg angol tárlatvezetéssel. Az egyik délutánra a diákok szerveztek programot maguknak. Új elemként az utolsó nap délelőttjén holland társasjátékokat próbálhattak ki a diákok, majd bemutatták egymásnak a hét során készített fényképeiket.

2018. február 28. –  Projekt-előkészítő megbeszélés

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és a goudai (Hollandia) Driestar College együttműködése 2013-ban kezdődött, amikor akkori igazgatónk egy nemzetközi konferencián megállapodott a kapcsolatfelvételben a Driestar College nemzetközi kapcsolatokért felelős tanárával. Az első évben még egyházi alapokon állt a cserekapcsolat és református diákjaink vettek részt az utazáson és a vendégfogadásban, de – természetesen – kezdettől fogva diákjaink angol nyelvtudásának fejlesztése és a nyelvtanulás iránti motivációjuk erősítése volt a cél. 2013 óta minden évben kétszer négy napos találkozót valósítunk meg: ősszel mi utazunk 20-25 diákkal Goudába, tavasszal a Driestar küldöttségét fogadjuk iskolánkban, kilenc-tíz-tizenegyedikes diákjaink bevonásával. Hazaérkezvén, tanulóink beszámolókat készítenek utazásukról – főleg angol nyelven, csak az iskola teljes közössége számára előadott prezentációk készültek magyarul. Ezt az évek óta jól működő cserediák programunkat szeretnénk még intenzívebbé és még színesebbé tenni jelen pályázati lehetőségünk kapcsán az alap- és kulcskompetenciák, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése jegyében. Projekt-előkészítő megbeszélésünk témája a projekt ismertetése, munkacsoportok felállítása, a holland kapcsolat erősítésének, kiszélesítésének, tágabb lehetőségeinek kiaknázásának érdekében.

Lelki és fizikai egészség

Csendklub

Havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő csoportos foglalkozásunk célja a pedagógusok és a diákok lelki egészségének megőrzése, fenntartása, feszültségoldó technikák alkalmazásának elsajátítása és nem utolsó sorban hitéletünk elmélyítése.

Lelki – fizikai tanácsadás

Pedagógusaink számára a projekt időtartama alatt összesen négy alkalommal vállaltuk és tervezzük olyan lelki, fizikai felfrissülést ígérő tanácsadás keretében megvalósuló foglalkozás megszervezését és lebonyolítását, amelyben kifejezésre jut kollégáink religikus elköteleződése is.

2019. június 12.

Csendes nap

„Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít.”

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten.” (Zsolt.46:12) – Isten és önmagunk helyes ismerete

A gimnázium közössége ezen a napon Isten munkáját, a formatív és az informatív tanulás eszközeivel is aktív figyelemmel kísérhették. A zenés napkezdő áhítat után, a gimnázium termeiben folytatódott a program. Az 5-6. évfolyamosok először, az udvaron és a tornaterembenakadálypályákon küzdöttek. A csapatversenyben Jézus, úttal kapcsolatos mondásain (Én vagyok az út…) keresztül, megismerhették a saját utunkon elénk táruló akadályokat. Az akadályok leküzdése után, kézműves foglalkozással (bibliai igés könyvjelzők készítésével) és bibliai társasjátékokkal zárták a napot. A 7-es diákok Ki vagyok én önismereti próbatételeken vettek részt, míg a 8.-osok Jézus Én vagyok mondásait dolgozták fel. A 9.B tanulói szintén ön-és társismerettel, valamint életpálya kereséssel is foglalkoztak. 9. A és 9.C-s diákok szabadulóládák megfejtésein dolgoztak, míg a 10-11. évfolyam diákjaink meghívott előadóink vezetésével vettek részt interaktív foglalkozásokon, megismerkedve az adakozás lehetőségeivel, az isteni pénzügyekkel (kvízjáték) és a tékozló fiú történetével.Nagy örömünkre szolgált, hogy – ebben az évben is – mind a diákok, mind a kollégák egyöntetű pozitív visszajelzéseket adtak, a nap programjairól.

2019. június 11. – Lelki – fizikai tanácsadás

Szontágh Pál a Református Pedagógiai Intézet igazgatója tantestületünk számára tartott előadást, A keresztyén pedagógus és a hivatásetika témakörében. Tudatosíthattuk a református iskolák sajátosságait, az ún, református többletet: milyen hozzáadott értékekkel rendelkezik egy református iskola, egy állami köznevelési intézményhez képest.

A hivatás-elhívás összefüggése a református pedagógusoknál különös figyelmet érdemel, hiszen Isten hívott el minket a tanári pályára és ezzel a meggyőződéssel kell végeznünk napi feladatainkat. Igazgató úr lélekemelő, hiteles előadása megerősített minket tanári pályánkon és új megközelítésbe helyezte az elhívás szolgálatát.

2019. május 29. – Lelki – fizikai tanácsadás

A gimnázium diákjainak konfirmációs bizonyságtételére került sor, amelyen Szabó Ákos intézményi lelkész 9. osztályos, és Kovács Márk Péter vallástanár 8. osztályos csoportja adott számot hittanórai ismereteiről, a Heidelbergi Káté kérdéseiről.

A 8. osztályos csoportról elmondható, hogy összeszokott társaság, akik szorgalommal tanulták a tanév során a káté kérdéseit. A csoport minden tagja, magabiztos tudással számolt be, a mintegy 50 kérdés-feleletről. A 9. évfolyamos diákok is felkészülten érkeztek a konfirmációs vizsgára, amellyel Isten dicsőségére szolgáltak.

A diákok olyan magas szintű hitéleti ismeretekről tettek tanúbizonyságot, amellyel erősítették a jelenlévő hallgatóság ismereteit is.

2019. május 24. – Lelki – fizikai tanácsadás

Kovács Márk Péter okleveles református vallástanár, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus áhítat keretében a csoportegység, a közösségi kohézió, az egymás mellett élés, az összetartozás fontosságáról szólt a gyerekekhez, Bibliai alapokra helyezetten.

Többek között a krisztusi tanításból kiindulva és több igehelyet segítségül hívva az egymás iránti tisztelet, szeretet, megsegítés, társadalmi együttélés lelki és fizikai aspektusaira, lehetőségeire mutatott rá.

2019. május 21. – Lelki – fizikai tanácsadás

A diákoknak szóló napindító csendességi alkalmak hangsúlyosak, a gimnázium hitéleti nevelésében. A szolgálattevőnek mindössze 10-12 perce van az igei üzenet átadására, és a korosztályhoz alkalmazkodó magyarázat elmondására.

Max Lucado: Kegyelem itt és most gyermekeknek szóló áhítatos könyve segítségünkre lehet a nehézségek leküzdésében. A diákokhoz egy rövid bibliai igén keresztül szól Isten, majd hozzájuk közeli történettel magyarázza meg mindezt: pl. Isten ismer bennünket, tudja a nevünket, tenyerén hordoz minket, gondoskodik mindnyájukról.

Fontos, hogy a napi csendességhez olyan vezérfonalat válasszunk, amelynek igei alapja és a hozzátartozó magyarázata illeszkedik a diákok életkorához.

2019. április 17. – Lelki – fizikai tanácsadás

Az egyházi ünnepek megünneplésének hangsúlyozása, a református hitéleti nevelés kiemelt területe. Az órarendi hittanórák és templomi igei szolgálatok azt a célt szolgálják, hogy a diákok megértsék az ünnepek fontosságát. A húsvét így számukra, nemcsak a locsolkodás és a néprajzi hagyományok ismeretét, hanem a Krisztus feltámadásának jelentőségét hordozza. Célunk, hogy a szolgálatok alkalmával közelebb kerüljenek Istenhez, megtalálják személyes hitüket.

2019. április 15.

Csendklub 16. – Értékeink – (talentumok példázata) – drámajátékokkal

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

A foglalkozáson érték fogalmát jártuk körbe, középpontba a bibliai Talentumok példázatával. A mozgásos és drámajátékokkal az emberi értékek meglátására, azok fontosságára koncentráltunk. A feldolgozás során kiemeltük, hogy mindenki más értékeket (talentumokat) kapott Istentől. Fontos, hogy egymás értékeit megbecsüljük, sajátjaikat pedig lehetőségeinkhez mérten kiteljesítsük.

A drámajátékokkal a közösség épült, valamint a diákok kooperációs készségei is erősödtek.

2019. március 17. – Lelki – fizikai tanácsadás

A gimnáziumban folyó hitéleti nevelés szép alkalmai, amikor a diákjaink szolgálnak. Ezek közül pedig a kiemelkednek azok, amelyeken a legfiatalabb bethlenesek vállalnak feladatot.

A templomi „megszólalások” nemcsak a hitbeli, hanem önértékelés erősítésére is szolgálnak. A kisdiákok izgalommal, szeretettel készültek a bizonyságtételre, amelyen megtanult hittanos ismereteiről adtak számot.

2018. december 21. – Lelki – fizikai tanácsadás

Karácsony ünnepét iskolai közösségünkben is készülődés, várakozás előzi meg. A mai világban karácsony igazi üzenetét, – Jézus születését – megértetni nem könnyű pedagógiai feladat.

A karácsonyi készülődésünk záró alkalma a diákjaink zenei szolgálata volt. Hangszeres-énekes szolgálat ráirányította a figyelmet Jézus születésére, igei alapjára.

A diákok hangszeres bemutatójának szép példáját mutatta, hogy a csoport vallástanára is bekapcsolódott a zenekar szolgálatába.

2018. december 15.

Csendklub 15. – Filmvetítés és filmfeldolgozás

Karácsony ünnepét iskolai közösségünkben is készülődés, várakozás előzi meg. A mai világban karácsony igazi üzenetét, – Jézus születését – megértetni nem könnyű pedagógiai feladat.

Gimnazistáink egyik csoportjában (10. évfolyam) a karácsonyi készülődést filmvetítéssel kötöttük össze. A születés c. filmhez előzetes megfigyelési szempontokat kaptak a diákok, amelyekre a film megtekintése közben kaphattak választ. Ezáltal tudatosan tudtuk a diákok figyelmét a tartalmi mondanivalóra irányítani. A filmet figyelemmel kísérték, majd érdeklődéssel válaszoltak a vallástanár kérdéseire, végül az előzetes kérdések is megválaszolásra kerültek.

Tudatosan törekedtünk a diákok „filmnézési szokásait” elősegíteni és szempontokat adni a történet megértéséhez.

2018. december 15.

Csendklub 14. – Értékek – az igazi ajándék(ok)

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Karácsony ünnepét iskolai közösségünkben is készülődés, várakozás előzi meg. A mai világban karácsony igazi üzenetét, – Jézus születését – megértetni nem könnyű pedagógiai feladat.

A kisgimnazistáink közül a 7. osztállyal komoly feladatunk van, életkori sajátosságaiknál fogva, hitbeli kérdésekről is nehezen nyilatkoznak.

Ebből adódóan a 7.-esek karácsonyi készülődési „programcsomagjában” több kisebb egységet terveztük, főként az érzékenyítés témakörében: kisfilm (A cipőm), ajándékozás (beszélgetés) – az igazi ajándék (Jézus születése).

A foglalkozás végén kiscsoportokban, Jézus születését feldolgozó rejtvények megoldására és kézműves foglalkozásra került sor. Közben lehetőség volt, egyéni beszélgetésekre is, az órát vezető pedagógussal.

2018. december 15

Csendklub 13. Karácsonyi csillagok – padlókép készítés történet feldolgozással

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Karácsony ünnepét iskolai közösségünkben is készülődés, várakozás előzi meg. A mai világban karácsony igazi üzenetét, – Jézus születését – megértetni nem könnyű pedagógiai feladat.

Az élménypedagógiából ismert új módszert alkalmaztuk a 6. évfolyamosoknál, akikkel karácsonyi padlóképet készítettünk.

A módszer lényege a diákok bevonása a történet feldolgozásba, eszközökkel, tárgyakkal. A közös feladat által születik meg, – karácsony üzenetén keresztül – az Istengyermek.

A foglalkozáson a fügefaműhely.hu oldal ajánlásait a csoportra alakítottuk, és tettük igazán élményszerűvé a születéstörténetet.

A diákok (és a kollégák is) tevékenyen részt vettek az órán. Megfogalmazták, hogy szeretnének máskor is hasonló módszerrel dolgozni.

2018. december 13.

Csendklub 12. – Karácsonyi készülődés

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Karácsony ünnepét iskolai közösségünkben is készülődés, várakozás előzi meg. A mai világban karácsony igazi üzenetét, – Jézus születését – megértetni nem könnyű pedagógiai feladat.

A legkisebbek körében karácsony üzenetét, Jókai-novellájának (Melyiket a kilenc közül) drámapedagógiai feldolgozásával hoztuk közelebb. A történet a diákok szociális kompetenciáinak fejlesztésére, érzékenyítésére is alkalmas, hiszen a régi és a mai karácsonyok szokásairól is beszélgettünk. A novella feldolgozása kapcsán közösségfejlesztés is megvalósult: a szereplőket a tanulókkal közösen (szavazással – szereplőválogatással) döntöttük el.

Az egyes szövegrészek átkötését, hangszeres darabok színesítették, amelyek előadását a diákok önként vállalták.

A színpadi (olvasótermi) bemutatón a szülők és a tantestület néhány tagja vett részt. Nagyon kedves visszajelzéseket kaptunk a közönségtől, akik örömmel szóltak közös munkánk értékéről.

2018. október 31.

Csendklub 11.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk diákjai (12 fő)

A foglalkozás témája: Tapasztalatok, nézetek megosztása a csendről. Ezen az alkalmon négy háromfős csoportot alkottunk, a résztvevők kiscsoportos beszélgetéseit a teljes csoporttal megosztották a foglalkozás végén. Ez az esemény kiváló közösségformáló erőnek bizonyult.

2018. október 30.

Csendklub 10.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk diákjai (12 fő)

A foglalkozás témája: A csend megtalálása az életünkben. Az esemény célja egy ismeretterjesztő előadás és rövid játékon keresztül megélni, hogy egy fiatal hogyan találhatja meg a csendet saját életében. Az alkalom középpontjában az önismeret, a saját magunkról való gondolkodás elmélyítése állt.

2018. október 29.

Csendklub 9.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk diákjai (12 fő)

A foglalkozás témája: A Nem szégyellem című film közös megtekintése, majd a film után a tapasztalatok, az élmények megbeszélése.

2018. október 28.

Csendklub 8.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk diákjai (12 fő)

A foglalkozás témája: A csend megélése interaktív gyakorlatokban. A foglalkozáson játékok során a nem megfelelő kommunikációs csatornákkal, a nem megfelelő kommunikációs eszközök szerepével foglalkoztunk. Az alkalmon kiemelt szerepet kapott az önismeret fejlesztése.

2018. október 25.

Csendklub 7.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: 5. osztályos diákjaink

A foglalkozás témája: A csend és a hang – drámapedagógiai gyakorlatok. Az egymásra és Istenre való figyelés fontossága a zajos világban, játékos, rajzos gyakorlatok során.

2018. október 19.

Csendklub 6.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk 8. A osztályának református hittancsoportja

A foglalkozás témája: Isten – Ember – Természet

Mártélyra, a Tisza-holtághoz kerékpároztunk, ahol egy, a nap témájához illeszkedő olvasmányt dolgoztunk fel. Az őszi, elcsendesedő természetet egy ártéri sétával egybekötött irányított és spontán megfigyelés keretében szemléltük. A séta fordulójánál kiscsoportos feladatokat oldottunk meg, melyet szabadtéri játék, majd a letáborozási helyünkre érkezve szalonnasütés, beszélgetés követett.

2018. október 9. – Lelki –fizikai tanácsadás

Az alkalmon arra helyeztük a hangsúlyt, hogy mennyi időt töltenek már a gyermekek is saját maguk kényelmével. Párna, takaró, berendezési tárgyak, technikai eszközök, mind a kényelmet szolgálják. Vajon mennyi időt töltünk azzal, hogy a lelkünk kényelmével is foglalkozzunk? Isten azt szeretné, ha nála találnánk kényelmes otthonra, nála tudnánk elcsendesedni. A foglalkozáson 33 fő vett részt.

2018. október 3. – Lelki – fizikai tanácsadás

A mai nap témája a teremtett világ és az ember erőforrásai volt. A tantestület számára tartott lelki tanácsadás  legfőbb témája az elfogadás volt. Annak felismerése, hogy Isten a legfőbb teremtője a földi világnak. Fontos, hogy a természet javait és saját értékeinket meglátva legyünk hasznára a teremtett világnak.

2018. június 14.

Csendes nap

„Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít.”

Résztvevők: Az iskola diáksága, tantestülete, társintézmények pedagógusai. Rendezvényünkön összesen 319 fő vett részt.

A rendezvény témája: A csend, a csendesség szerepe az életünkben. A gimnázium közössége ezen a napon Istennek munkáját, a formatív és az informatív tanulás eszközeivel is aktív figyelemmel kísérhették. A zenés napkezdő áhítat után, a gimnázium termeiben folytatódott a program. Az 5-8. évfolyamosok először „A vihar lecsendesítése” c. történettel ismerkedtek meg vallástanáraik vezetésével. Ezt követően az 5-6. osztályosok a városi uszodában küzdöttek meg a „Galileai-tengeren való átkelés” nehézségeivel. Végül kézműves foglalkozással (bibliai igés könyvjelzők készítésével) és bibliai társasjátékokkal zárták a napot.

A 7-8. osztályos diákok rendhagyó fizika – és földrajzórákon ismerkedhettek a vihar kialakulásának okaival és a Galileai-tenger éghajlati viszonyaival.

9-11. osztályos diákjaink meghívott előadók vezetésével vettek részt interaktív foglalkozásokon, keresve a csend és a hang viszonyát, kapcsolódási lehetőségeit. A 11. évfolyamnak egy olyan lehetőséget is kínáltunk, ahol „Isteni pénzügyek” címmel kvízjátékban vehettek részt, és a pénzügyek gyakorlati és bibliai kérdéseiről beszélgethettek előadóinkkal.

a kora délutáni órákban, a tantestület tagjainak szerveztünk rövid előadással egybekötött műhelymunkát „A sáfárság bibliai alapjai” címmel.

Nagy örömünkre szolgált, hogy mind a diákok, mind a kollégáik egyöntetűen pozitív visszajelzéseket adtak a nap programjáról.

2018. április 4.

Csendklub 5.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: „Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

A foglalkozás témája: A 2. és 3. foglalkozás alkalmán tapasztalt tevékenységeinek bemutatása, kipróbálása, a jó gyakorlatok megosztása a másik csoporttal.

2018. március 28.

Csendklub 4.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk 10. B., és 10. C. osztályos tanulói

A foglalkozás témája: A csend helye és szerepe a Bibliában, énekkincsünkben.

2018. március 21.

Csendklub 2. -3.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Iskolánk 10. B., és 10. C. osztályos tanulói

A foglalkozás témája mindkét csoportban: Az elcsendesedés mozzanatainak, lehetőségeinek körbejárása az egyéni és a felebaráti szinten, valamint az Isten felé fordulás terén.

2018. március 7.

Csendklub 1.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.” (Zsolt. 62:6)

Résztvevők: Tantestületünk és az Aranyossy Ágoston Általános Iskola tantestületének tagjai

A foglalkozás témája: A csend meghatározása a Bibliában és a hétköznapi életünkben.

2018. március 7.

Csendes percek Istennel – projekt-előkészítő délután.

Téma: Az elcsendesedés szükségességének, módozatainak és lehetőségeinek körbejárása a kisgimnazistákkal.

Intézményünkről

Iskolánkat 1723-ban alapították. Olvassa el iskolánk részletes történetét!

Dokumentum-tár

Töltse le a különféle kategóriák alapján rendszerezett, dokumentumainkat!

Eredményeink

Érettségik, kompetenciafelmérések, versenyeredmények, díjaink kategorizálva.