• Projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00058

 • Projekt címe: Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben

 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.28.

 • Támogatás összege: 109 856 655 Ft

 • A projekt megvalósításába bevont köznevelési intézmények:

  • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (Hódmezővásárhely)
  • Kiss Bálint Református Általános Iskola (Szentes)
  • Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Orosháza)
  • Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola (Hódmezővásárhely)

A projekt bemutatása

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00058 azonosítószámú, „Digitális környezet a köznevelésben a Református Egyházközség által fenntartott oktatási intézményekben” című projekt megvalósításával célunk, hogy a bevont köznevelési intézmények tanulói az életkori sajátosságaiknak legmegfelelőbb ismeretháttérrel rendelkezzenek és azt a korszerű eszközök, tanulásszervezési eljárások alkalmazásával minél hatékonyabban tudják bővíteni, megújítani, illetve mindennapjaik során hasznosítani, hosszútávon hozzájárulva a munkaerőpiaci helytállásukhoz. Ennek alapján a projekt célrendszere az alábbiak szerint épül fel:

 1. A digitális pedagógiai módszertani csomag intézményi környezetének megteremtése:
  • Az intézmények digitális korszerűsítése;
  • A szükséges IKT eszközök, berendezések beszerzése;
  • A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök beszerzése;
  • Tantermek, szaktantermek felszerelése, alkalmassá tétele a projekt megvalósítására.
 2. A természettudományos megismerés támogatása:
  • A tanulók számára érthetőbbé, szerethetőbbé tenni a matematika tantárgyat, felkelteni érdeklődésüket az algoritmikus-, problémamegoldó gondolkodás, a műszaki megoldások, a programozás alapjai iránt;
  • A digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazása és a digitális kompetenciák fejlesztése;
  • A tanulás segítése a szövegértés és kommunikáció területén;
  • A digitális pedagógiai módszertan alkalmazásával az SNI-s és BTMN-es tanulók fejlesztésének megvalósítása.
 3. A bevont pedagógusok felkészítése, továbbképzése
  • A digitalizációval összefüggő szemléletváltás elérése a nevelőtestület tagjainál;
  • A tanítók vagy matematika és természettudomány tanárainak továbbképzésének biztosítása.
 4. A digitális pedagógiai szemlélet széles körű elterjedése
  • A szülők szemléletformálása, érzékenyítése a digitális pedagógia iránt;
  • Támogató disszeminációs rendezvények megvalósítása.

A projekt megvalósításában együttműködő Konzorcium:

 • Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség
 • Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség
 • Orosházi Református Egyházközség

Intézményünkről

Iskolánkat 1723-ban alapították. Olvassa el iskolánk részletes történetét!

Dokumentum-tár

Töltse le a különféle kategóriák alapján rendszerezett, dokumentumainkat!

Eredményeink

Érettségik, kompetenciafelmérések, versenyeredmények, díjaink kategorizálva.