Megújíttattuk iskolánk díszzászlaját

(részlet)

Gimnáziumunk egyik ékessége az a díszzászló, amely megdobogtatja minden volt és mai diákunk szívét, hiszen Alma Máterünk iránti szeretet és hűség szimbólummá vált a felszentelése, felavatása óta eltelt évtizedekben. 1905-ben, az akkori diákok kezdeményezésére és tanáraik összefogásával, közadakozásból készíttették.

A hódmezovásárhelyi Református Főgimnázium 1904/1905. tanévi Értesítőjében olvashatjuk: „Az iskolai évről szólván röviden megemlékeztünk még az iskola díszzászlajáról, melyet ez év folyamán ünnepélyesen fel is avathattak növendékeink, miután a múlt év dec. 17-én táncmulatsággal összekötött hangversenyt, majd ez év május 6-án műkedvelői előadást s utána táncmulatságot rendeztek a zászló árából még hiányzó összeg fedezésére. Május 7-én történt meg a zászló felavatása nagy és díszes közönség részvételével, mely alkalommal Pap Imre lelkész úr s igazgatótanácsunk elnöke mondott szép beszédet és Ernyei István dr. kartársunk (a főgimnáziumi könyvtárosa) ismertette ifjúságunk mozgalmának történetét.”

Az azóta eltelt 90 év viszontagságai megviselték, kikezdték nemes selyemtextil anyagát, és bizony már múzeumi értékűvé öregedett. Restauráláson is átesett: Földei Ferenc igazgató úr az 1989/90-es tanévben kijavíttatta a szegedi Móra Ferenc Múzeum textil-restaurátor muhelyében. Ekkor pótolták a feliratából hiányzó betűket, de nem az eredeti aranyhímzésnek megfelelően, hanem csak színhelynek látszó posztó, úgynevezett filcanyaggal, ami nem volt szakszerű megoldás. Műstoppolással kijavították, megvarrták a zászló selyemanyagának kopásait, szakadásait stb. Ám az ezt követő években gyakran kézbevett iskolazászlónkat használata után sokszor elfelejtették visszahelyezni abba a számára készített zárt szekrénybe, ami gondos tárolását biztosította. Gyakran csak feltekerték díszesen kiképzett, rézveretekkel teli rúdjára, s a fémlapocskák ilyenkor beleakadtak, és javíthatatlanságig kikezdték, megszaggatták az amúgy is elavult hernyóselyem anyagot.

Aktuálissá tette iskolazászlónk hasonmásának elkészíttetését az a jubileum is, amely a gyönyörű szép iskolaépületünk megépítésének 100. évfordulójához kötődött, ugyanis 1897 szeptemberében nyitotta meg kapuit a tanulóifjúság számára, kezdődött meg benne az oktatás, a tanév végén pedig, 1898 júniusában ünnepélyes keretek között felszentelték és felavatták. Az 1997/98-as tanév pedig jubileumi év volt iskolánkban, a hódmezovásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban. E jeles évforduló megünneplésére méltó alkalomnak kínálkozott szakszerű módon megújított, hitelesen hasonmás formában elkészíttetett, szép és méltóságos megjelenésű iskolazászlónk egyházi felszentelése és felavatása dr. Bölcskei Gusztáv püspök által 1998 júniusában, az Ótemplomban megtartott tanévzáró istentiszteletünkön.

Az új zászló kivitelezésének költségei több forrásból származtak: az első részét, bekerülési költségek egyharmadát kitevő összeg adta, amely szerény tantestületi hozzájárulásból és annak az 1997-es naptárnak eladásából gyűlt össze, amit Fülöp Erzsébet rajztanár és diákjai készítettek 1996 őszén. A hiányzó összeget intézményünk és fenntartó egyházunk biztosította.

A zászló selyem anyagát abban a pesti mintaboltban választhattuk ki, ahol egyházi célt szolgáló textíliákhoz Spanyolországból szerezték be az árut. Díszzászlónk hasonmását Budapesten készítette Ádámné Redeczky Gabriella műhímző, akinek felkutatását Tóthné Csáki Irénnek, Imolya-alapítványunk létrehozójának köszönhetjük. Hódmezővásárhelyen készült a dísz-zászlórúd hasonmása (amelyre most az adományok neveit megörökítő vereteket nem rakattunk). Halász Gábor műbútorasztalos készítette el az esztergált rudat, befestését Jószai Sándor ikonfestő végezte, a sárgaréz koronás címeres dísz-csúcsot Návay Sándor szobrászművész készítette.

Díszzászlónk mérete 140 x 200 cm (barokkosan esztergált, fehérrel és arannyal festett nádjának hossza 4 méter; sárgaréz csúcsa áttört domborművű, magyar koronás címer). Mindkét oldalának közepére a magyar koronás címert helyezték el, amely köré jobb oldalán: EV. REF. FOGIMNÁZIUM – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 1905; bal oldalán pedig (a koronás címer fölé): A HAZA MINDEN ELŐTT. Hasonmás, új zászlónkon ezen a baloldalon, a címer alá varrattuk: 1897-1997, ez évszámokkal utalni kívántunk iskolaépületünk használatba vételének kezdetére s centenáriumára, amely alkalomra megújítottuk, megkopott díszzászlónkat. Az új zászló-szalagjára pedig gimnáziumunk 1930-ban készült pecsétjének szövegét hímeztettük: TIMOR DEI EST INITUM SAPIENTIAE – AZ ISTENNEK FÉLELME A BÖLCSESSÉG KEZDETE. ….

Fülöp Erzsébet