Munkakör: 
gimnáziumi tanár (református hit-és erkölcstan)
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (német nyelv) óraadó
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (történelem, német)
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (matematika, fizika);a fizika munkaközösség vezetője;
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (biológia, kémia);
Munkakör: 
igazgató, gimnáziumi tanár (magyar)
Munkakör: 
katolikus vallástanár
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (magyar, angol)
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (magyar,történelem);
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (ének, matematika)
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (természettudomány, kémia)
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (vizuális kultúra, természettudomány);
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (történelem, francia) - jelenleg GYED-en
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (német)
Munkakör: 
gimnáziumi tanár (kémia, kémia);