Esemény naptár

h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Mai névnap

2019, május 25 - 11:59, Orbán

Bejelentkezés

Tájékoztató a tankönyvellátás intézményi rendjéről

Tankönyvellátás 2018/2019.

A 2018/2019. tanévben normatív támogatás keretében ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákoknak a mellékelt igénylőlapot kell kitölteniük. (5-9. osztályig MINDEN TANULÓ TÉRÍTÉSMENTES!!)
Külön jelezzük, hogy a családi pótlékról csak olyan igazolást (pl. számlakivonat) tudunk elfogadni, amelyen az utalás dátuma 2018. január 1-nél nem régebbi.
A kitöltött és aláírt igénylőlapokat és az ott megjelölt jogosultságot igazoló dokumentumot legkésőbb 2018. április 6-ig le kell adni az iskolába!
A határidő elmulasztása jogvesztő, kivéve, ha az igényjogosultság feltételei ez után alakulnak ki. Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy ezt a határidőt tartsák be, mert a megkésett igénylőlapokat nem áll módunkban elfogadni.
A 2018/2019. tanévi tankönyv-rendelőlapokat várhatóan 2018. március 28-ig fogjuk hazaküldeni.
Kérjük az igényelt könyvek megjelölésével, szülő által aláírva az ott megjelölt határidőre leadni az osztályfőnöknek!

A 2018/2019. tanév tankönyvellátásának részletes menete a tankönyvrendelet (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján

A KELLO honlapján elérhető a publikus webshop, amelyen keresztül bárki megvásárolhat tankönyveket saját részre. A címe: http://webshop.kello.hu/
Az iskola igazgatója minden év június 10-ig felméri, hogy hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetén a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.

A tankönyvrendelet (17/2014. EMMI rendelet) 32. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes tankönyveket - a munkafüzetek kivételével - az igazgató az iskola könyvtári állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint.
A felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, illetve hány tanuló esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt.
A felmérés eredményéről az igazgató minden év június 15-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot.
Az iskola igazgatója minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót.
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki
 tartósan beteg (szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék)
 a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (csatolandó: a Szakértői Rehabilitációs Bizottság érvényes szakértői véleménye),
 három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (csatolandó: 2018. január 1-nél nem régebbi igazolás a családi pótlék folyósításáról: MÁK igazolás, postai szelvény vagy folyószámlakivonat),
 nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult [a diák nevére megállapított családi pótlék igazolja, csatolandó: 2018. január 1-nél nem régebbi igazolás a családi pótlék folyósításáról: MÁK igazolás, postai szelvény vagy folyószámlakivonat,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (csatolandó: 2018. június 30-án érvényes önkormányzati határozat)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át.
A normatív támogatásra vonatkozó igényt az Igénylőlap értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni.
A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. (Illetve amennyiben ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, akkor nyilatkozni kell arról, hogy a bemutatás legkésőbb június 15-ig megtörténik.)
Az iskolai tankönyvrendelésbe csak akkor lehet a hivatalos tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvet felvenni, ha az iskolaszék és a diákönkormányzat azokkal egyetért (írásban).
Az idei tanévben a KELLO tájékoztatása szerint az alábbi lényeges változások lesznek:
 Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt:
 Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2018. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
 Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
 A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2018. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.
 Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu):
 a diákok adatainak ellenőrzésére,
 az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon.), és
 a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
 A kiszállított tankönyvek alapján számlázunk, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
A következő felsorolás tervezett határidőket tartalmaz, amelyek - a központi hivatalos tankönyvjegyzék megjelenési időpontjának függvényében - még módosulhatnak:
2018. április 15-ig az iskola elkészíti a tankönyvrendelését.
A szülőknek hazaküldjük a jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot, melyen 2018. április 20-ig nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket kérik és melyeket nem. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.
Tankönyvből saját példányt vásárolni egyénileg, például a KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) honlapján keresztül tudnak.
A rendelőlap leadásának határideje 2018. április 20. (kedd).
A határidő elmulasztása esetén az iskola nem garantálja a listán szereplő tankönyvek beszerzését a tanuló számára.

Kérdéseikkel a gimnázium igazgatóhelyetteséhez, Monoki Mariannhoz, az alábbi elérhetőségen: monokimariann@gmail.com vagy Kádárné Zsoldos Edit könyvtároshoz fordulhatnak

 

Pályázatok

 Bethlen Gábor Református Gimnázium

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
azonosító száma:

TP 150 003 834